Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10792
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10786
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Caterina
Language català
Date escrit 1250 - 1280
City, library, collection, & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 | Antic R. 206
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ccxxixvb-ccxxxivb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ ccxxixvb] La interpretacio de sancta Catherina
text: C4Atherina es dita de catha que vol dir vniuersal. e de ruina … perço com ella feu asi cadena per bones obres. per la qual puja enlo cel
rubr.: La vida de sancta Catherina
text: C4Atherina fon filla de Constanti rey: e fon molt sauia en totes les liberals arts … [ ccxxxivb] … com prega deu per aquells qui hauien memoria della. tots aquests priuilegis foren en sancta Catherina verge
Record Status Created 2009-07-29
Updated 2012-01-28