Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10791
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Moyse abbate
La vida de sant Moisès abat
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1230-31
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12183
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ccxviiivb-ccxixrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Moisès abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxviiivb] De sent Moysen abat
text: M2oysen abat dix a .i. frare qui li demanaue sermo seu … [ ccxixrb] … perque goses estar en mig dels homens
ID no. of Witness 2 cnum 11713
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 2vb-3rb ff. 82vb-83rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Moisès abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 2vb] De sent moysen abat
text: M2oysen abat dix aun frare qui li demanaue sermo. seu en la sela tua … [ 3rb] … car com tu no sies es home per que goses estar en mig dels homens
ID no. of Witness 3 cnum 12099
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 267va-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Moisès abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 267va] De moysen abbat
text: M4oysen abat dix ad .j. frare quj li demanaua sermo seu en la tua sella … [ 267vb] … desi be tan feyt negre e tant solat ab senra Cor co tu no sies home per que gauses star en mjg dels homes quey son ich
ID no. of Witness 4 cnum 11630
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 245ra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Moisès abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 245ra] De sent Moysen abat
text: M6Oysen abat dix a un frare qui li demana sermo. Seu en la tua cella … [ 245va] … ben tan feyt negre. e tan solat ab cenra car con tu no sies home per que gauses estar al mig dels homes
ID no. of Witness 5 cnum 11528
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccc-cccci
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Moisès abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccc] De la vida de Moisen abat
text: Moysen abat dix a hun frare que li demenave sermo seu e esta en la tua çela … [ cccci] … e quant foren deffora ab ell lo diable molt negra lus apparech quils dix lexats lo estar com vosaltres no siats homens qui entra sants homes siats ne estigats ne devets estar
ID no. of Witness 6 cnum 11703
City, library, collection & call number Puigcerdà: Arxiu Alexandre Deulofeu i Fatjó, (BITECA manid 1903)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. clxxxxviiivb-clxxxxixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Moisès abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxviiivb] La uida de moyses abat
text: Moyses abat dix a .i. frare qui li demana ser mo. Siue esta enla tua cella … [ clxxxxixra] … Senyer si io son blanch de fora. Dins el cor son negre permos peccats
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-03-14