Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10790
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Iohanne abbate
La vida de sant Joan abat
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1228-29
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 12182
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. ccxviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxviiivb] De sent johan abat
text: I2ohan abat con en. Epifanj esties per .xl. ayns enlermitatge el li demana quant nauja profitat perasso … alcu que nol faes primer demj
ID no. of Witness 2 cnum 11712
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness f. 2rb-vb f. 82rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 2rb] De sent ioan abat
text: I2ohan abat com nepifani estegues per .xl. ans en lermitatge. el li demana quant nauie profitat … [ 2vb] … io no fiu ala mia uolentat ni no enseynne alcun qui nol fees primer de mi
ID no. of Witness 3 cnum 12098
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 267rb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 267rb] De sent Johan abbat
text: I3ohan abat co en epifanj steges per .xl. anys en lermjtatge el li demana quant nauja profitat … [ 267va] … nj no ensenye alcun que nol feses primers demj
ID no. of Witness 4 cnum 11629
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 244vb-245ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 244vb] De sent Joan abat
text: I6Oan abat com en Epifania estegues per .xl. ayns en lermitatge. el li demana quant nauja profitat … [ 245ra] … ni no ensenye alcun que nol fes primer de mj
ID no. of Witness 5 cnum 11527
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxcix-cccc
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxcix] De la vida de sent Joan abat
text: Joan abat com en Pifanii estigues per xl anys en larmitatge … [ cccc] … nuu temps jo no fiu a ma voluntat ne no ensenye alcu que nol faes primer de mi
ID no. of Witness 6 cnum 11702
City, library, collection & call number Puigcerdà: Arxiu Alexandre Deulofeu i Fatjó, (BITECA manid 1903)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. clxxxxviiiva-clxxxxixva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxviiiva] La uida de Johan abat
text: Johan abat ab en pifani com .xl. ayns ages estat en lermitatge … [ clxxxxixra] … No fiu han ma propia uolentat eno mostre re que io primer no ho faes
ID no. of Witness 7 cnum 11275
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. ccxxxiiiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxiiiira] De sant Johan abat
text: [i]4Ohan abat ab epiphani com quarenta anys hagues stat en lermitatge … [ ccxxxiiiirb] … que yo primer no la fes. E dites aquestes paraules trames le spirit al seu creador
ID no. of Witness 8 cnum 10094
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. ccciiirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccciiirb] La vida de sanct Johan abat
text: [ ccciiiva] I5Ohan abat ab epiphani com xl. anys hagues stat en lermitatge: demana li quant hi hauia profitat … ne mostri neguna cosa a negun hom que yo primer no la fes
ID no. of Witness 9 cnum 10796
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. ccxxxiiiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxiiiira] De sanct Joan abat
text: I4Ohan abat ab epiphani com quaranta anys hagues stat en lermitatge:demana li quant hi hauia profitat … [ ccxxxiiiirb] … ne mostri neguna cosa a negun hom:que yo primer no la fes. E dites aquestes paraules trames lespirit al seu creador
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-03-14