Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10789
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Pastore abbate
La vida de sant Pastor
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1224-27
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12181
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. ccxviiira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pastor (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxviiira] De sent pastor abat
text: P2astor abat estech molts ayns enlarmjtatge ab gran abstinencia … [ ccxviiivb] … ço quet uuyles que yo no he case
ID no. of Witness 2 cnum 11711
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 1rb-2rb ff. 81rb-82rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pastor (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 1rb] P4astor abat estec moltz ans en lermitatge en gran abstinentia … [ 2rb] … e si io dic que la dons a pobres segur seras. fen ço quet uuylles que io no e cosa
ID no. of Witness 3 cnum 12097
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 266va-267rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pastor (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 266va] De sant Pastor abbat
text: P3astor abat stech molts anys en larmjtatge en gran abstinencia per que resplandj per Religio … [ 267rb] … E si et dich que ladons apaubres segurs seras fen so quet vulles que eu no he causa etc.
ID no. of Witness 4 cnum 11628
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 244ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pastor (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 244ra] De sent pastor
text: P6Astor abat estec mots ayns en lermitatge en gran abstinencia. per que resplandi per religio … [ 244vb] … e si eu dit que o dos apaubres segur seras. fen so que uules que eu no he causat
ID no. of Witness 5 cnum 11526
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxcvii-cccxcix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pastor (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxcvii] La vida de sent Pastor abat
text: Pastor abat estech molts anys en larmitatge en gran abstinencia … [ cccxcix] … e si jot dich que la dons a pobres sagur seras fen lo quet vulles que jo no he cosa
ID no. of Witness 6 cnum 11701
City, library, collection & call number Puigcerdà: Arxiu Alexandre Deulofeu i Fatjó, (BITECA manid 1903)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. clxxxxviiira-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pastor (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxviiira] La uida de sent pastor abat
text: Pastor abat estech en lermitatge molts ayns … [ clxxxxviiiva] … efe penitencia tan solament per .iii. dies. e seras ab deu en lo regne seu
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-03-14