Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10788
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Iacobo interciso
La vida de sant Jaume entretallat
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1219-23
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12180
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ccxviira-ccxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume entretallat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxviira] De sent jacme martir
text: I2acme martir hac sobre nom entretaylat efo de molt noble linatge dels persienchs enasch enla ciutat Elape … [ ccxviiira] … Eaxi con eldeya asso .i. dels iusticiers li tolch lo cap els crestians seboliren lo seu cors honradement. Sofferi passio lo .ve die en les kalendes de deembre
ID no. of Witness 2 cnum 12096
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 265va-266vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume entretallat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 265va] De sent Jacme martir
text: I3acme martir hac sobre nom entretalat E fo de molt Noble linatge … [ 266vb] … els christians sebeliren lo seu cors molt honradament El sofferi passio en lo .v. dia deles kalendas de desembre
ID no. of Witness 3 cnum 11627
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 242vb-244ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume entretallat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 242vb] De sent Jacme entretalat
text: J6Acme martir ac sobre nom entretalat e fo de mot noble linatge … [ 244ra] … Els Crestians sebeliren lo seu cors onradament. El soferi passio en les kalendes de deembre
ID no. of Witness 4 cnum 11525
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxcv-cccxcvii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume entretallat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxcv] De sent Jacme antratallat
text: Jacme martir ach sobrenom Entratallat e fo de noble linatge dels persienchs … [ cccxcvii] … e los chrestians sabolliren lo seu cors onradement ell sofferi passio en lo v die de les kalendes de daembra
ID no. of Witness 5 cnum 11700
City, library, collection & call number Puigcerdà: Arxiu Alexandre Deulofeu i Fatjó, (BITECA manid 1903)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. clxxxxviirb-clxxxxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume entretallat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxviirb] La uida de sent Jacme especeyat
text: Jacme martir ac sobre nom entaylat efou de molt noble linatge … [ clxxxxviiira] … Ecant ell hac dit aso .i. home li tolch lo cap. efo sebulit lo seu cors honradament per los crestians. sofferi passio en lo .v. dia deles kalendes de deembre
ID no. of Witness 6 cnum 11273
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxxxiirb-ccxxxiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume entretallat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxiirb] De sant iaume entretallat
text: [i]4Aume martyr hague de sobre nom entretallat … [ ccxxxiiirb] … E fon soterrat lo seu cors honradament perlos chrestians Sofferi passio lo v. dia deles kalendes de deembre
ID no. of Witness 7 cnum 10092
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccciva-ccciiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume entretallat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccciva] La vida de sanct Jaume entretallat
text: G5Aume [sic] martyr hague de sobrenom entretallat … [ ccciiva] … E fonch soterrat lo seu cors honradament per los chrestians. Sofferi passio lo .v. dia deles calendes de decembre
ID no. of Witness 8 cnum 10794
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxxxiirb-ccxxxiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume entretallat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxiirb] De sant Jaume entretallat
text: I4Aume martyr hague de sobre nom entretallat … [ ccxxxiiirb] … E fon soterrat lo seu cors honradament per los chrestians. Sofferi passio lo .v. dia deles kalendes de Deembre
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-03-14