Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10787
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Saturnino
La vida de sant Sadurní
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1216-18
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 12179
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ccxviva-ccxviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sadurní (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxviva] De sent saturni bisbe
text: S2aturnj fo ordonat enbisbe etrames fo enla ciutat de Tholosa … [ ccxviira] … en apres lo pretor feu deuorar sent satir e sancta perpetua alaons e sancta felicitat e sent Reuocat alenparts. sent Saturnj feu degolar
ID no. of Witness 2 cnum 12095
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 265rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sadurní (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 265rb] Del nom de sant Sadornj
text: S4adornj fo adordonat en bisbe e fo trames en la Ciotat de tolosa … [ 265vb] … E sent Reuocat e santa ffelicjtat a leuparts E sent Sadornjn feu degolar ab cotel
ID no. of Witness 3 cnum 11626
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 242rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sadurní (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 242rb] De sent Sadorni
text: [ 242va] S7Adorni fo aordonat en bispe e fon trames en la Ciutat de Tholosa … [ 242vb] … e sent Reuocat e senta felicitat alcoparts [sic] Sent sadonj [sic] fe Degolar
ID no. of Witness 4 cnum 11758
City, library, collection & call number Nîmes: Archives Départementales du Gard, 1 F 83 (BITECA manid 2169)
Copied 1301 - 1350
Location in witness f. Vvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sadurní (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ Vvb] de sent sadornj
text: S2adorni fo aordonat en bisbe e fon trames en la ciutat de tolosa … [ Vvb ?] … Fo autre Sadorni qui fo tormentat per lo pretor de Roma en moltes maneres e fo degolat. Fo autre Sadorni en Afri[ca]
Note text més proper al ms. de París que no a l’incunable e Barcelona
ID no. of Witness 5 cnum 11524
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cccxcv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sadurní (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxcv] De la vida de sent Sadorni
text: Sadorni fo ordonat en bisbe e fo trames en la ciutat de Toloza … e sent Revocat e santa Felicitat a lurparts e sent Sadorni feu degollar
ID no. of Witness 6 cnum 11699
City, library, collection & call number Puigcerdà: Arxiu Alexandre Deulofeu i Fatjó, (BITECA manid 1903)
Copied 1401 - 1450
Location in witness f. clxxxxviira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sadurní (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxviira] La uida de sant sadorni
text: Sadorni fo ordonat en bisbe. efo trames en la ciutat de tholosa … [ clxxxxviirb] … efeu deuorar sancta felicitat. esent reuocat ha altres dos leoparts. Efeu degolar sant sadorni
ID no. of Witness 7 cnum 11272
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxxxivb-ccxxxiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sadurní (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxivb] La vida de sant Sadorni
text: [s]4Adorni fon ordenat en bisbe per los dexebles dels apostols e trameteren lo en la ciutat de tholosa … [ ccxxxiirb] … e sanct reuocat e sancta felicitat feu menjar a dos leoparts. Enapres ell feu degollar sanct sadorni
ID no. of Witness 8 cnum 10091
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cccvb-ccciva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sadurní (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccvb] La vida de sanct Sadorni
text: S5Adorni fonch ordenat en bisbe per los dexebles dels apostols: e trameteren lo en la ciutat de tholosa … [ ccciva] … e sancta felicitat feu meniar a dos leoparts. Enapres ell feu degollar sanct sadorni
ID no. of Witness 9 cnum 10793
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxxxivb-ccxxxiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sadurní (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxivb] La vida de sanct Sadorni
text: [ ccxxxiira] S4Adorni fon ordenat en bisbe per los dexebles dels apostols e trameteren lo enla ciutat de Tholosa … [ ccxxxiirb] … e sancta Felicitat feu menjar a dos leoparts. Enapres ell feu degollar sanct Sadorni
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-03-14