Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10786
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Katherina
La vida de santa Caterina
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 107.1.4
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 107.1.4
Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1205-15
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 10
ID no. of Witness 1 cnum 12178
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ccxivva-ccxviva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Caterina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxivva] De sancta caterina uerge
text: C2aterina fo fiyla den costanty Rey … [ ccxviva] … Tots aquests priuilegis foren en sancta Caterina
ID no. of Witness 2 cnum 11721
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 16vb-20ra ff. 96vb-100ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Caterina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 16vb] De senta chaterina
text: C2atherina es dita de cata que uol dir tot … per ço car ela feu assi cadena de bones obres. per la qual puya al cel
tit.: Dalo eleix
text: C2atherina fo fylla de costanti rey e fo molt sauia en totes les liberals artz … [ 20ra] … per aquels que aurien memoria dela. Totz aquestz priuilegis foren en senta catherina
ID no. of Witness 3 cnum 12094
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 263rb-265rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Caterina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 263rb] Del nom de santa Caterina
text: C3aterina es dita de Cata que vol dir tot … cor ela feu aysi cadena de bones obres per les quals puya molt humjlment en lo çel
rubr.: De santa Caterina verge
text: C3aterina fo fila de contesti Rey e fo molt sauia en totes les liberals arts … [ 265rb] … Tots aquests priuilegis foren en santa katerina
ID no. of Witness 4 cnum 11625
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 240rb-242rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Caterina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 240rb] De senta Katherina
text: K5Aterina es dita de cata que uol dir tot. e de ruina … per so car ela fe assi cadena per bones obres per la qual puya al cel
rubr.: Miracle
text: C6Atherina fo fila den Costanti rey. e fo molt sauia en totes les liberals arts … [ 242rb] … quant pregua deus per aquels qui aurien memoria dela. Tots aquests priuilegis foren en senta Catherina. La qual sia menbrant de nos. Amen
ID no. of Witness 5 cnum 11757
City, library, collection & call number Nîmes: Archives Départementales du Gard, 1 F 83 (BITECA manid 2169)
Copied 1301 - 1350
Location in witness f. Vra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Caterina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ Vra] [prec te que tot hom] qui aia memo[ria de la mia] passio [nim pregara cal que hora per sa necessita placiat que el aia so que volra]. … [ Vvb] … aquests priuilegis foren en santa caterina
Condition acèfal
Note coincideix amb el text de l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 6 cnum 11523
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxciii-cccxcv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Caterina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxciii] La interpretacio del nom
text: Caterina es dita de cata qui vol dir ruina … per ço cor ells feu açi cadena per bones obres per la qual puja al çel
tit.: De la vida de santa Catarina
text: Caterina fo filla den Costi molt savia en les liberals arts … [ cccxcv] … quant pregua Deus per aquells qui aurien memoria della Tots aquestes privalegis foren en santa Catarina
ID no. of Witness 7 cnum 11698
City, library, collection & call number Puigcerdà: Arxiu Alexandre Deulofeu i Fatjó, (BITECA manid 1903)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. clxxxxvva-clxxxxviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Caterina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxvva] la interpretacio del nom
text: Katherina es dita de cata. Que uol dir tot … cor ella fo asi cadena per bones obres per la qual puia al cel
tit.: La uida de sancta caterina
text: Katerina fo fila den costi rey. e fo molt saua en totes les liberals arts … [ clxxxxviira] … E aqui fo per ells honradament sebulida. e del seu uas hix continuament oli qui sana molts malaltes
Condition fragment
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
ID no. of Witness 8 cnum 11271
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxxixvb-ccxxxivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Caterina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxixvb] La interpretacio de santa Catherina
text: [c]4Atherina es dita de catha que vol dir vniuersal … per la qual puia en lo cel
tit.: La vida de santa catherina
text: [c]4Atherina fon filla de constanti rey:e fon molt sauia en totes les liberals arts … [ ccxxxivb] … tots aquests priuilegis foren en sancta catherina verge
ID no. of Witness 9 cnum 10090
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxcviiiva-cccvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Caterina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxcviiiva] La interpretacio de sancta Catherina
text: [C]5Atherina es dita de catha que vol dir vniuersal. e de ruina … perço com ella feu asi cadena per bones obreh [sic]: per la qual puia en lo cel
rubr.: La vida de sancta catherina
text: C5Atherina fonch filla de constanti rey. e fonch molt sauia en totes les liberals arts … [ cccvb] … com prega deu per aquells qui hauien memoria della. Tots aquests priuilegis foren en sancta catherina verge
ID no. of Witness 10 cnum 10792
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ccxxixvb-ccxxxivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Caterina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxixvb] La interpretacio de sancta Catherina
text: C4Atherina es dita de catha que vol dir vniuersal. e de ruina … perço com ella feu asi cadena per bones obres. per la qual puja enlo cel
rubr.: La vida de sancta Catherina
text: C4Atherina fon filla de Constanti rey: e fon molt sauia en totes les liberals arts … [ ccxxxivb] … com prega deu per aquells qui hauien memoria della. tots aquests priuilegis foren en sancta Catherina verge
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2017-11-17