Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10784
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Clemente
La vida de sant Climent
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1188-1202
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12176
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ccxiira-ccxivrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Climent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxiira] De sent climent
text: C2lement bisbe fo de molt noble linatge de Roma ehac nom son pare faustinjan … [ ccxivrb] … epuys lo portaren a Roma el posaren en la esgleya qui are es apelade de sent Clement honradement
ID no. of Witness 2 cnum 12092
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 261ra-262vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Climent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 261ra] de sant clement prolech
text: C4lement es dit de cleos que es gloria e de mens que es pensa … per so car el fo piados e misericordios
rubr.: De sant clement
text: C2lement fo bisbe e fo de mot bon linatge de Roma E hac nom [f. 261rb] son pare faustinjan … [ 262vb] … E daquj lo portaren a Roma el pausaren en laglesa que es apelada de sent Clement molt honradament
ID no. of Witness 3 cnum 11755
City, library, collection & call number Nîmes: Archives Départementales du Gard, 1 F 83 (BITECA manid 2169)
Copied 1301 - 1350
Location in witness f. IVra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Climent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500 fragment
Incipit & Explicits text: [ IVra] […] apela la sua muller e ela disent que pregas deus per el e que li feses uenir sent clement … [ IVvb] … e molt honradament
Note text acèfal de molt mal llegir. Coincideix amb l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 4 cnum 11623
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. […]-239vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Climent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ […]] […] … [ 239vb] … el pauseren en les gleysa que ara es apelada de sent clement honradament
Condition acèfal
Note el text és acèfal perquè manca un quadern
ID no. of Witness 5 cnum 11521
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccclxxxviii-cccxcii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Climent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccclxxxviii] La interpretacio del nom
text: Climent es dit de cleos qui es gloria … per ço cor ell fo piados e misericordios
tit.: De la vida de sent Climent
text: Climent bisbe fo de molt bon linatge de Roma he ach nom son pare Fontinia e la sua mare Ridiane … [ cccxcii] … el posaren en la esgleya qui ara es apellade de sent Climent molt honradement
ID no. of Witness 6 cnum 11269
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxviirb-ccxxixva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Climent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxviirb] La interpretacio de sant Climent
text: [c]4Liment es dit de cleos … perço com ell fon piados e misericordios
tit.: De sant Climent
text: [c]5Liment bisbe fon de molt bon linatge de roma. E hague nom son pare faustinia:e la sua mare macidiana. … [ ccxxixva] … que ara es appellada de sanct climent:on lo edificaren ab gran reuerencia e molt honradament
ID no. of Witness 7 cnum 10088
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxcvva-ccxcviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Climent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxcvva] La interpretacio de sanct Climent
text: [C]4Liment es dit de cleos que es gloria. e de mens que es pença … O es dit de clemencia: perço com ell fonch piados e misericordios
rubr.: La vida de sanct Climent
text: C5Liment bisbe fonch de molt bon linatge de roma. E hague nom son pare faustinia … [ ccxcviiira] … que ara es appellada de sanct climent: on lo edificaren ab gran reuerencia e molt honradament
ID no. of Witness 8 cnum 10790
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxxviirb-ccxxixva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Climent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxviirb] La interpretacio de sanct Climent
text: C4Liment es dit de cleos que es gloria : e de mens que es pensa … O es dit de clemencia: perço com ell fon piados e misericordios
rubr.: De sant Climent
text: C5Liment bisbe fon de molt bon linatge de roma. E hague nom son pare Faustinia … [ ccxxixva] … que ara es appellada de sanct Climent:hon lo edificaren ab gran reuerencia e molt honradament
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-04-02