Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10782
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La vida de santa Elisabet
Date / Place traduït 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 11267
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxxiiira-ccxxvvb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Elisabet, traduït 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxiiira] La vida de santa elizabeth
text: [e]4Lizabeth fon filla del rey de ongria:e noble de linatge: Mas mes noble fon per fe … [ ccxxvvb] … que pugam resemblar en obres en aquesta santa e virtuosa dona. Amen
ID no. of Witness 2 cnum 10086
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxcva-ccxciiivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Elisabet, traduït 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxcva] La vida de sancta elizabeth
text: E5Lizabeth fonch filla del rey de ongria: e noble de linatge: mas mes noble fonch per fe … [ ccxciiivb] … Jesu crist qui tan carament nos ha comprats nos do per la sua gracia que pugam resemblar en obres en aquesta sancta dona. Amen
ID no. of Witness 3 cnum 10788
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxxiiira-ccxxvvb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Elisabet, traduït 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxiiira] La vida de sancta Elizabeth
text: E5Lizabeth fon filla del rey de ongria:e noble de linatge. Mas mes noble fon per fe … [ ccxxvvb] … Jesuchrist qui tan carament nos ha comprats:nos do perla sua gracia que pugam resemblar en obres en aquesta sancta e virtuosa dona. Amen
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2011-12-01