Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10781
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Bricio
La vida de sant Breç
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1154-55
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12174
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. ccxrb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Breç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxrb] De sent bres
text: B2res fo diaque de sent Marti. efo hom qui hac gran enuege de sent Marti eli fahya grans anugs … [ ccxva] … Ecan fo soterrat sent bres reebe sua teyla eaqui el uist vij. ayns enlo .vije. ayn el mori
ID no. of Witness 2 cnum 11710
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness f. 1ra-rb f. 81ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Breç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 1ra] […] per que adones el porta brases de foc cremantz a escusacio de si entro al uas de sent marti … [ 1rb] … E quan fo sebolit sent brez reebe la sua seylla. e aqui el uisc .vij. ans bonament. e en lo .vij. an el mori
Condition acèfal
ID no. of Witness 3 cnum 12090
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 259rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Breç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 259rb] De sant bres
text: B3res fo diaque de sant Marti e fo home quj hac gran enueya de sent Marti … [ 259vb] … E quant fo en la Ciotat de versol el se morj per quel pobol feu bisbe Nermenj
Note l'explicit no inclou les darreres deu línies dels altres testimonis
ID no. of Witness 4 cnum 11753
City, library, collection & call number Nîmes: Archives Départementales du Gard, 1 F 83 (BITECA manid 2169)
Copied 1301 - 1350
Location in witness f. IIIra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Breç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ IIIra] De sent bres
text: B2res fon diaque de sent martj e fo home qui ac gran enveia de sent martj e li fasia grans enugs … [ IIIvb] … els seus vestiments sens cremament disent Anaixi com aquest […]
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona, no podem comparar-lo amb el text del ms. de París, car no es copia aquesta vida. Brunel només transcriví el recto del foli, car el verso era il·legible, de fet el text acaba a la primera columna del verso i no podem llegir-lo a través de la reproducció proporcionada per l’Arxiu donat el mal estat del suport
ID no. of Witness 5 cnum 11519
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. ccclxxxiiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Breç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccclxxxiiii] De la vida de sent Bres
text: Bres fo diaque de sent Marti e fo hom qui ach gran envega de sent Marti … e quant fo sabollit sent Bres reebe la sua çella e aqui ell visch vii anys bonament e en lo vii any ell mori
ID no. of Witness 6 cnum 11266
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxxiiva-ccxxiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Breç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxiiva] La vida de sant Bres
text: [b]4Reç fon diaqua de sanct marti:e fon hom qui hague gran enueia de sanct marti … [ ccxxiiira] … E sant breç rebe lo seu bisbat.e aqui ell visque.vij.anys bonament. E en lo.viij.any ell sen ana a deu
ID no. of Witness 7 cnum 10085
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. ccxcra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Breç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxcra] La vida de sanct Breç
text: B5Reç fonch diaqua de sanct Marti: e fonch hom qui hague gran enueia de sanct marti … [ ccxcva] … e aqui ell visque .vij. anys bonament. E en lo viij. any ell sen ana a deu
ID no. of Witness 8 cnum 10787
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxxiiva-ccxxiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Breç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxiiva] La vida de sanct Bres
text: B5Reç fon diaqua de sant Marti e fon hom qui hague gran enueia de sanct Marti … [ ccxxiiira] … e aqui ell visque .vij. anys bonament. E enlo .viij. any ell sen ana a deu
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-03-14