Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10780
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Martino
La vida de sant Martí
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1133-53
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12173
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ccviivb-ccxrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Martí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccviivb] De sent marti
text: M2arti nasch al castell den patimas de Sabaria mas el fo nodrit enla ciutat de papia [sic] en lombardia ab son pare … [ ccxrb] … con els cuydauen fugir els uengren al seu cors e foren curats oltra lur uolentat
Note text proper a l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 11739
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 42vb-44vb ff. 76vb-78vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Martí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 42vb] De sent marti
text: M2arti uol aytant dir com bataylla … [ 44vb] … agren confessat lo peccat que auien feyt contra el. En apres per licentia del els sen anaren ab[…]
ID no. of Witness 3 cnum 12089
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 257rb-259rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Martí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 257rb] De sant Marti
text: M3arti vol aytant dir co batala tenent contra vicis e peccats … la vida del scrisch sent Seueri
rubr.: De sant Marti bisbe
text: M3arti visch en lo Castel dels panmas de ssameria … [ 259rb] … E pausaren lo en aquel loch on are es celebrat Apres ayso aquel home no ses vist aquesta translacio es celebrada en lo mes de Juliol de ladonchs en sa
ID no. of Witness 4 cnum 11752
City, library, collection & call number Nîmes: Archives Départementales du Gard, 1 F 83 (BITECA manid 2169)
Copied 1301 - 1350
Location in witness f. IIIra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Martí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ IIIra] sanctus perpertus axampla la seua asgleya molt e en aquela el uolc mudar lo cors de sent martj mas deiunaron … e foren curats contra lur uolentat
Condition acèfal
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona, no podem comparar-lo amb el text del ms. de París, car no es copia aquesta vida
ID no. of Witness 5 cnum 11518
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccclxxx-ccclxxxiiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Martí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccclxxx] La interpretacio del nom
text: Marti vol aytant dir com batalla tinent contra vicis e peccats … la vida dell escrisch sent Severi
rubr.: De la vida de sent Marti
text: Marti nasch al castells de Pannyas de Sabaria mas ell fo nodrit en la ciutat de Pabia … [ ccclxxxiiii] … e axi com ells cuydaven fugir ells vengueren al seu cors e foren curats oltra lur voluntat
ID no. of Witness 6 cnum 11265
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxxrb-ccxxiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Martí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxrb] La interpretacio de sant Marti
text: [m]4Arti vol tant dir com batalla tenint contra vicis e peccats … La sua vida scriui sant seueri. segons ques segueix.
tit.: De sant Marti
text: [m]4Arti nasque enlo castell de pannonia de sabaria. mas ell fonc nudrit enla ciutat de pauia en italia ab son pare … [ ccxxiiva] … E esdeuengueren al sepulcre de sanc marti: e per voluntat de deu foren curats vltra lur voluntat
ID no. of Witness 7 cnum 10084
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclxxxviiva-ccxcra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Martí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxxviiva] La interpretacio de sanct Marti
text: M5Arti vol tant dir com batalla tenint contra vicis e peccats … La sua vida scriui sanct seueri segons ques segueix
rubr.: La vida de sanct Marti
text: M4Arti nasque en lo castell de pannonia de sabaria … [ ccxcra] … E esdeuengueren al sepulcre de sanct marti: e per voluntat de deu foren curats vltra lur voluntat
ID no. of Witness 8 cnum 10786
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxxrb-ccxxiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Martí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxrb] La interpretacio de sanct Marti
text: M4Arti vol tant dir com batalla tenint contra vicis e peccats … La sua vida scriui sanct Seueri. segons ques segueix
rubr.: De sanct Marti
text: M5Arti nasque enlo castell de pannonia de sabaria … [ ccxxiiva] … E esdeuengueren al sepulchre de sant Marti e per voluntat de deu foren curats vltra lur voluntat
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-03-14