Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1077
City and Library Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Collection: Call number B102-V1-3 | Antic 102-V1-5 | Antic 102-I-3
Title of volume Capítols del | honrat Offici | del Boters ( en un bocí de pergamí enganxat a la coberta (al marge superior centrat) i subjecte per tres claus. Escrit a tinta negra amb caràcters de tipus gòtic)
Copied 1449

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + j-xxxj + [1]-[24] + [1] + I
Collation 16 28 36 48 52; unitat de paper: 112 28 34
Page Layout 26 línies (f. vj)
28 línies (f. viij)
19 línies (f. 2)
Size pàgina 188 × 140 mm (f. vj (unitat de pergamí))
caixa 137 × 89 mm
pàgina 187 × 140 mm (f. viij)
caixa 133 × 88 mm
pàgina 186 × 135 mm (f. 2 de paper, 33 del volum)
caixa 155 × 100 mm
Hand gòtica librària (del f. j al vij)
humanística de diverses mans (ff. vijv-viij, xij-xiijv, xvijv-xviiijv, xxvij-xxviijv, xxxj)
semigòtica (ff. viij-xjv, xvj-xvijv)
gòtica de mans diferents (ff. xiiijv-xv, xxj-xxvjv)
itàlica cursiva de mans diferents (ff. xviiijv-xxv, xxviiij-xxxv i a la unitat de paper)
Pictorial elements Rúbriques en vermell (ff. 1-7, 22-26)
Caplletres: de 2 UP (ff. 1-7, 22-26)
Calderons en vermell (ff. 1-7, 22-26)
Tocs de color de vermell en algunes lletres (ff. 1-7, 22-26)
Altres: sense decoració, a una sola tinta (resta del volum)
Other features Justificació: a punta seca (al pergamí)
Pautat: alguns folis tenen línies de guia per als renglons (ff. 1-6, 22-27, etc.)
Pautat: tipus senzill, sense línies de guia per als renglons, les línies fonamentals de la justificació arriben fins als marges (al pergamí)
Pautat: sense cap mena de pautat traçat (ff. 20-21 i 28-29)
Pautat: només les línies verticals estan traçades (als ff. de paper)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: rodones, de punxó, a cada rengló, al f. 24 a la línia mestre vertical dreta; en alguns folis (p. e. 7-19) es veuen les que assenyalen les línies horitzontals superior i inferior. (a la part de pergamí)
Perforacions: sense perforacions visibles (a la part de paper)
Reclams: sense reclams
Condition en bon estat, exemplar restaurat per E. Brugalla. Foliació posterior a ploma en xifres romanes, que només numera la unitat de pergamí; una segona, a llapis, al marge interior inferior i en xifres romanes, possiblement afegida pel restaurador. Folis en blanc: viijv, xiiij, xvjv-xvijv, xxijv, primer foli de paper i 23v de paper (54v segons la foliació del marge inferior). Mal relligat: el f. 5 es troba entre els ff. 14 i 15
Binding antiga, restaurada per Brugalla, en pell negra, amb quatre claus a manera de bullons i un central petit, en forma de flor; restes de tanques metàlïliques, la tanca amb el garfi s'ha substituït per cordes, ara trencades; amb tres nervis
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca Bartolomé March (1990), Catàleg de Sala
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Note volum de pergamí tot i que al final s'hi ha afegit un quadern de paper amb la còpia del contingut manuscrit i també s'hi ha enquadernat un foli doblegat de paper. Bocí de pergamí subjecte al marge inferior de la coberta anterior amb tres claus, escrit a ploma “M.cccc.xlvjjjj”. La unitat de paper, segons s'explica al f. 33 (segon de paper) és “Còpia dels Capitols, y Estatus que conté lo present Libre, los quals se han copiat para que en lo venidor sian mes facils de Llegir”
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 93
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1062
Desconegut. Capítols del honrat ofici dels boters
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Title(s) in witness Capitol del honrat offici dels Boters
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-06-01