Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10778
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De quatuor coronatis
La vida dels .iiij. coronats
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1130
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 12171
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. ccviiva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida dels .iiij. coronats (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccviiva] De .iiij. coronats
text: Q2uatre coronats agren nom. Sauerus Seuerian. Crifeuj [?] e uictorj qui foren batuts per manament den Dioclecian … [ ccviivb] … axi fo usat que fossen apelats .iiij. coronats
Note text proper a l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 11516
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. ccclxxix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida dels .iiij. coronats (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccclxxix] Dels quatre coronats
text: Quatra coronats agueren nom Severi Severia e Iscau e Victori qui foren batuts per menament den Dioclecia … e jatsia ço que apres fossen trobats lurs noms axi fo husat que fossen apellats iiii coronats
ID no. of Witness 3 cnum 11263
City, library, collection & call number Avignon: Archives Départementales de Vaucluse, Fonds Requin 5 F art. 177 (BITECA manid 2006)
Copied Copista anònim dels Boecis [?] (en tot cas, són mans molt properes), 1431 [?] - 1460 [?]
Location in witness ff. ccxixvb-ccxxra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida dels .iiij. coronats (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxixvb] Dels quatre coronats
text: [q]4Uatre coronats hauien nom seuerus.seuerian. corposorus. e victori … [ ccxxra] … lus empero obtengue que daquiauant fossen appellats quatre coronats
ID no. of Witness 4 cnum 10082
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclxxxvivb-cclxxxviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida dels .iiij. coronats (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxxvivb] La vida dels .iiij. coronats
text: [Q]5Uatre coronats hagueren nom seuerus. seueria. corpoforus. e victori … [ cclxxxviira] … lus empero obtengue que daquiauant fossen appellats .iiij. coronats
ID no. of Witness 5 cnum 10784
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxixvb-ccxxra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida dels .iiij. coronats (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxixvb] Dels quatre coronats
text: Q5Uatre coronats hauien nom Seuerus:Seueria:Corpoforus:e Uictori … [ ccxxra] … lus empero obtengue que daquiauant fossen appellats quatre coronats
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-03-14