Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10777
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Leonardo
La vida de sant Lleonart
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1053-58
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12160
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxcira-cxciirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleonart (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcira] Dela entrepretacio del nom de sent leonart
text: L2eonart fo odor de poble ede nardus qui es erbe be odorant … [ cxcirb] … efogi al foch dela terrenal cobea per que menysprea les sues coses e so que hom li donaue
tit.: De sent leonart
text: L2eonart fo bateyat per sent Remigi archabisbe de rems … [ cxciirb] … Adonchs asso con el agues messe pau entre .ij. bisbes quis uolienmal el dix quel endema se morrie
Note innova en l’explicació del nom
ID no. of Witness 2 cnum 11738
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness f. 42va-vb f. 76va-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleonart (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500 [?]
Incipit & Explicits text: [ 42va] F3o altre sent leonart qui fo hom daytal uirtutz e daytal sanctetat que iau a corbiac. On com el fos prelat del monestir tant fo el humil que totz nauien enueya … [ 42vb] … Apres aço com el agues mesa pau entre .ij. bisbes quis uolien mal el dix quen lendema se murrie
ID no. of Witness 3 cnum 11737
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 41ra-42va ff. 75ra-76va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleonart (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 41ra] De sent leonart
text: L3eonart odor de poble es dit de leos que es poble e de nardus que es erba ben olent … [ 42va] … e li trenca les cadenes e les li posa en les mans. e per mig daquels el lon trasch per quen foren totz esbalaytz
ID no. of Witness 4 cnum 11615
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 222va-223vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleonart (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 222va] De Sent Leonart
text: L6Eonart hodor de pobol. es dit de leos que es pobol … per que meyns prea les sues causes. en so que hom li dona per amor a deu
text: L4Eonart fo bateyat per sent remigi Archabisbe de rems qui lensenya en la san- [f. 222vb] ta fe … [ 223vb] … con el hagues mesa pau entre dos bispes quis uolien mal el dix quel sendema se moria
ID no. of Witness 5 cnum 11506
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccli-cccliii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleonart (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccli] La interpretacio del nom de sent Leonart
text: Leonart odor de poble es dit de leos que es poble … per que menysprea les suas coses e ço que hom li donave
tit.: De la vida de sent Leonart
text: Leonart fo betejat per sent Remigi arcabisbe de Rems quil ensenyas en la santa fe … [ cccliii] … apres aço con ell agues mesa pau entre dos clergas bisbes quis volien mal ell dix que sendama se morria
ID no. of Witness 6 cnum 11262
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxviiiva-ccxixvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleonart (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxviiiva] La interpretacio de sant Leonart
text: [l]4Eonart es dit odor de poble … perque menysprea les sues coses:e aço que li donauen
tit.: De sant Leonart
text: [l]4Eonart fon bateiat per sanct remigi archebisbe de rems: … [ ccxixvb] … ell dix que lendema se morria.e axi fonc com ell hauia dit. En lany de nostre senyor.dlxx.
ID no. of Witness 7 cnum 10081
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclxxxvva-cclxxxvivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleonart (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxxvra] La interpretacio de sanct leonart
text: [L]5Eonart es dit odor de poble. de leos que es poble … [ cclxxxvvb] … perque menysprea les sues coses: e aço que li donauen
rubr.: La vida de sanct Leonart
text: L5Eonart fonch bateiat per sanct remigi archibisbe de renys: quil ensenya en la sancta fe … [ cclxxxvivb] … ell dix que lendema se morria. e axi fonch. En lany de nostre senyor .dlxx.
ID no. of Witness 8 cnum 10783
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxviiiva-ccxixvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleonart (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxviiiva] La interpretacio de sanct Leonart
text: L4Eonart es dit odor de poble de leos que es poble … [ ccxviiivb] … perque menysprea les sues coses:e aço que li donauen
rubr.: De sanct Leonart
text: L5Eonart fon batejat per sanct Remigi archebisbe de Reins:quil ensenya enla sancta fe … [ ccxixvb] … ell dix que lendema se morria. e axi fonch com ell hauia dit. En lany de nostre senyor .d.lxx.
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14