Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10776
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De commemoratione omnium fidelium defunctorum
Memòria de tots els fidels difunts
Memòria de tots los fidels difunts
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1113-29
Subject LITÚRGIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12170
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cciiijrb-ccviiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Memòria de tots els fidels difunts (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cciiijrb] Remembrament deles animas defunctes
text: R2emembrament sefa de tots los faels qui son morts en aquest die de uuy per la esgleya … [ ccviiva] … sapies que greument ne seras punit car uuy sen portaran la tua anima diables en jffern [sic] eyo men uag al Regne de deu
ID no. of Witness 2 cnum 12087
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 253vb-257ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Memòria de tots els fidels difunts (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 253vb] De tots fisels deffonts
text: R4emembrament se fa de tots los fisels quj son morts en aquest dia de vuy per la glesa … [ 257ra] … car vuy sen portaran la rua anima diables e eu men vau a deus
ID no. of Witness 3 cnum 11751
City, library, collection & call number Nîmes: Archives Départementales du Gard, 1 F 83 (BITECA manid 2169)
Copied 1301 - 1350
Location in witness f. IIbisra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Memòria de tots els fidels difunts (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ IIbisra] […] causa que son purgatz en .i. loc costa infern qui a nom Purgatori segons la opinion dalscuns … [ IIbisvb] … portava e aquesta flama [me crema] fort on col maestre […] aquela pena lome mort
Condition fragment
Note Brunel només transcriví el verso del foli, car el recto era il·legible. No hem pogut identificar aquest passatge entre les reproduccions dels folis que ens ha fet arribar l’Arxiu
ID no. of Witness 4 cnum 11622
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 236rb-[…]
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Memòria de tots els fidels difunts (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: Remembransa de tots los feels quj son morts
text: R7Emenbrasa [sic] de tots los feels qui son morts en aquest dia de uuy per la gleysa. e es ayxi establit … […]
Condition incomplet
Note el text queda interromput perquè manca un quadern
ID no. of Witness 5 cnum 11515
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccclxxiiii-ccclxxix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Memòria de tots els fidels difunts (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccclxxiiii] La festa de tots los faels diffunts
text: Remembrament se fa de tots los faels que son en aquest die de vuy per la Esgleya … [ ccclxxix] … cor vuy sen portaren la tua anima diables en infern e jo men vaig en lo regne de Deu
ID no. of Witness 6 cnum 11261
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxvva-ccxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Memòria de tots els fidels difunts (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxvva] Memoria de tots los faels defuncts
text: [m]4Emoria de tots los faels defuncts en aquest dia de huy per la sglesia es ordenada … [ ccxviiira] … e aquell sen portaren del mig de aquell qui eren ab ell
ID no. of Witness 7 cnum 10080
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclxxxiira-cclxxxvva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Memòria de tots els fidels difunts (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxxiira] Memoria de tots los faels defuncts
text: [M]4Emoria de tots los faels defuncts en aquest dia de huy per la sglesia es ordenada … [ cclxxxvva] … e aquell sen portaren del mig daquells qui eren ab ell
ID no. of Witness 8 cnum 10782
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxvva-ccxviiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Memòria de tots els fidels difunts (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxvva] Memoria de tots los faels defuncts
text: M4Emoria de tots los faels defuncts en aquest dia de huy per la sglesia es ordenada … [ ccxviiiva] … e aquell sen portaren del mig de aquells qui eren ab ell
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-04-08