Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10775
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De festivitate omnium sanctorum
La festa de tots sants
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1099-1112
Subject LITÚRGIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12169
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ccirb-cciiijrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La festa de tots sants (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccirb] Dela festa de tots sants
text: L2a festa de tots sants fo establide per .iiij. coses. Primerament per la deycacio del temple … [ cciiijrb] … festa en que hom pregas deus els sants per les animes dels morts
ID no. of Witness 2 cnum 12086
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 250vb-253vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La festa de tots sants (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 250vb] Dela festa de tots sants
text: L4a festa de tots snts fo stablida per .iiij. causes … [ 253vb] … la festa de tots sants en que hom pregas deus etots los sants per les animes dels morts
ID no. of Witness 3 cnum 11621
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 232va-236rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La festa de tots sants (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 232va] De la festa de tots sants
text: L6A festa de tots sancts fo establida per .iiij. causes … [ 235rb] … festa que hom pregues deus els sants. per les animes dels [f. 236rb] morts
ID no. of Witness 4 cnum 11514
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccclxviii-ccclxxiiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La festa de tots sants (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccclxviii] De la festa de tots los sants de Paradis
text: La festa de Tots Sants fo establida per quatre coses … [ ccclxxiiii] … per que li mana langel que tot aço recomptas al sobira bisbe e que establis apres la festa de tots sants festa en que hom pregas Deus e los sants per les animes dels morts
ID no. of Witness 5 cnum 11260
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxiivb-ccxvva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La festa de tots sants (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxiivb] La festa de tots sants
text: [l]5a festa de tots sants fon ordenat per quatre raons. Primerament per la dedicacio de vn temple … [ ccxvva] … apres la festa de tots sancts vn dia enque hom pregas deu e los sancts per les animes dels morts
ID no. of Witness 6 cnum 10079
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclxviiivb-cclxxxiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La festa de tots sants (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxviiivb] La festa de tots sancts
text: [L]5a festa de tots sancts foch [sic] ordenada per .iiij. raons … [ cclxxxiira] … en que hom pregas deu e los sancts per les animes dels morts
ID no. of Witness 7 cnum 10781
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxiii-ccxvva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La festa de tots sants (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: … [ ccxvva] … en que hom pregas deu e los sancts per les animes dels morts
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14