Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10773
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Narcís de Girona
Date / Place traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12166
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxcviiira-cxcixva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Narcís de Girona, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcviiira] De sent narcis de Gerona
text: E2n axi con en affrica trames anos sent faliu enaxi en alamanya nos trames sent narcis flor de parays … [ cxcixva] … el cors seu esta sens tota corrupcio tro al die de uuy e la sua anima es abdeu aiustade al celestial Regne
Note el final coincideix amb el de l’incunable de Rosenbach i se separa del del manuscrit de París
ID no. of Witness 2 cnum 11620
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 230rb-232va
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Narcís de Girona, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 230rb] De sent Narsis de Gerona
text: N5Ayxi co [sic] africa trames a nos sent Feliu. en ayxi alamanya anos trames sent narsis flor de paradis … [ 232va] … e aqui els li feren be la gleysa els soferiren passio en lo dia que hom diu kalendes de neembre
ID no. of Witness 3 cnum 11511
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccclxiii-ccclxiiii
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Narcís de Girona, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccclxiii] De la vida de sent Narçis
text: En axi con Affrica trames a nos sent Feliu en axi Alamanya nos trames sent Narçis … [ ccclxiiii] … el cors seys esta sens tota corrupcio entro al dia de vuy e la sua anima es ab Deu ajustade en lo celestial regna
ID no. of Witness 4 cnum 11258
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxira-ccxiiva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Narcís de Girona, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxira] De sant narcis de gerona
text: [a]4Xicom affrica tramete anosaltres sanct feliu: axi alamanya nos trames sant narcis flor de paradis: … [ ccxiiva] … Lo qual axicom cantaua la missa fon naffrat enla gola e enlos muscles. E lo seu cors sta sens tota corrupcio fins al dia de huy. e la sua anima es ab deu aiustada enlo celestial regne
ID no. of Witness 5 cnum 10077
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclxxviirb-cclxviiirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Narcís de Girona, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxviirb] La vida de sanct Narcis de Gerona
text: N5Axi com affrica tramete a nosaltres sanct feliu: axi alamanya nos trames sanct narcis flor de paradis … [ cclxviiirb] … e lo seu cors sta sens tota corrupcio fins al dia de huy. e la sua anima es ab deu aiustada en lo celestial regne
ID no. of Witness 6 cnum 10780
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxiva-ccxiii
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Narcís de Girona, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxiva] De sanct Narcis de Gerona
text: A4Xicom Affrica tramete a nosaltres sanct Feliu : axi Alamaya [sic] nos trames sanct Narcis flor de paradis [ ccxiii]
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2011-11-30