Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10772
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Symone et Iuda
La vida de sant Simó i Judes
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1079-87
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12165
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxcviira-cxcviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simó i Judes (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcviira] De sent Simon e de sen iudes apostols
text: S2imon canaleu [sic] een judes foren frares den jacme menor … .i. drap deli que portaue e posal se enla care per que romas figurat axi con dit li era nel rrey desiyaue
rubr.: Deles faysons de ihesu christ
text: L2igse en .ia. ystoria antigue que ihesuchrist hac bones ceyles e longa care … [ cxcviiira] … el Rey feu aportar los apostols enla sua ciutat calur honor el os feu fer .ia. esgleya molt noble
Note incloem en un mateix analític dos textos independents, ja que en els altres testimonis formen un sol text
ID no. of Witness 2 cnum 12082
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 245vb-247vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simó i Judes (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 245vb] Del nom de sant Symon
text: S4imon vol aytant dir co obedient o pausant tristesa … bisbe de babilonja quj fo feyt bisbe per los apostols
rubr.: De sant simon e de sant Judes
text: S4imon cananeu en Judes foren frares de jacme menor … [ 247vb] … E alur honor el lus fe fer .j. glesa molt nobla
ID no. of Witness 3 cnum 11619
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 228rb-230rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simó i Judes (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 228rb] De sent Simon e de sent Judas
text: S6Imon uol aytant dir co hobedient. o posant tristesa … es bisbe de babilonia. qui fo feyt bispe per los apostols
text: S6Imon caneu. en Judes foren frares den jacme menor … [ 230rb] … e alur onor ellur fe fer una gleysa mot nobla
ID no. of Witness 4 cnum 11510
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccclx-ccclxiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simó i Judes (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccclx] La interpretacio del nom
text: Simon vol aytant dir com obedient o posant tristea … la lur passio escrich en abraich abdies bisbe de Babilonia qui fo fet bisbe per los apostols
tit.: De les vides de sent Simoni e sent Judes
text: Simon cananeu e An Judes foren frares den Jacme Menor e foren fills de Na Maria … [ cccclxiii] … el rey feu postar los apostols en la ciutat sua e a lur honor ell los feu fer una esgleya molt noble
ID no. of Witness 5 cnum 11257
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxra-ccxira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simó i Judes (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxra] La interpretacio de sant Simon e iudes
text: [s]4Jmon vol tant dir com obedient:o posant tristicia … fet bisbe dela ciutat de babilonia
tit.: De sant simon e iudes
text: [s]4Jmon chananeu e Judes thadeu foren germans de sant iaume menor … [ ccxira] … E lo rey abagar feu portar los apostols enla sua ciutat:e a lur honor feu los fer vna sglesia molt honorable
ID no. of Witness 6 cnum 10076
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclxxvrb-cclxxviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simó i Judes (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxvrb] La interpretacio de sanct Simon e Judes
text: [ cclxxvva] [S]5Jmon vol tant dir com obedient: o posant tristicia … qui fonch per los apostols fet bisbe dela ciutat de babilonia
rubr.: La vida de sanct Simon e Judes
text: [ cclxxvvb] S5Jmon cananeu: e Judes thadeu foren germans de iaume menor … [ cclxxviirb] … e alur honor feu los fer vna sglesia molt honorable
ID no. of Witness 7 cnum 10779
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxra-ccxiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simó i Judes (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxra] La interpretacio de sanct Symon e Judes
text: S4Ymon vol tant dir com obedient o posant tristicia … qui fonch perlos apostols fet bisbe dela ciutat de babilonia
rubr.: De sanct Symon e Judes
text: S4Ymon chananeu e Judes thadeu foren germans de sanct Jaume menor … [ ccxiva] … e alur honor feu los fer vna sglesia molt honorable
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14