Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10771
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Crisanto
La vida de sant Crisant
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1071-72
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 12162
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxcivvb-cxcvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Crisant (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcivvb] De sent grisant
text: G2risat fo fiyl den polemi baro noble qui fo ensenyat en la fe de christ … [ cxcvrb] … Enapres ellos feu metre en .j. clot en terra eaqui ellos feu cobrir ab terra. e ab pedres els feu martirs de christ
ID no. of Witness 2 cnum 11617
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 226vb-227ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Crisant (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 226vb] De sent Crisant
text: C6Risant fo fil den polemi baro noble qui fo ensenyat en la fe de crist … [ 227ra] … e aqui el los fe cobrir ab terra e ab peres. els fe martirs de crist
ID no. of Witness 3 cnum 11508
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. ccclviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Crisant (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccclviii] De la vida de sent Grisant
text: Grisant lo fill de Polonii baro noble qui fo ansenyat en la fe de Christ … ell los feu metre en un clot en terra e aqui ell los feu cobrir ab terra e ab pedres els feu martirs de Christ
ID no. of Witness 4 cnum 10075
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclxxiiiivb-cclxxvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Crisant (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxiiiivb] La vida de sanct Crisant
text: C5Risant fonch fill den polimi home noble: qui fonch ensenyat en la fe de hiesu christ … [ cclxxvrb] … e aqui ell los feu metre: e cobrir ab terra e ab pedres. perque foren axi martyrs de iesu christ
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14