Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10770
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De undecim milibus virginum
De les onze mil verges
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1073-78
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12163
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxcvrb-cxcvirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les onze mil verges (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcvrb] Deles .xi. mjlia uergens
text: O2nza milia uergens sofferiren passio enesta manera. Fo .i. Rey en batayna [sic] … [ cxcvirb] … lo religios li compti la promissio dela uerge perque ab eles sen ana denant deu
ID no. of Witness 2 cnum 11748
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 58vb-60vb ff. 138vb-140vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les onze mil verges (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 58vb] De .xi. milia uerges
text: E2n aquesta manera sofferiren passio .xj milia uerges … [ 60vb] … On com labat li demanas que ere alo que uehie. lo religios li comta la promissio de la uerge. per que ab eles sen ana dauant deu
ID no. of Witness 3 cnum 12081
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 244rb-245vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les onze mil verges (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 244rb] Deles onze milia verges
text: U3nse mjlia verges sofferiren passio en aquesta manera … [ 245vb] … lo Religios li comta la promissio dela verge per que ab eles sen ana dauant deu
ID no. of Witness 4 cnum 11618
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 227ra-228rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les onze mil verges (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 227ra] De .xj. milia verges
text: O6Nçe milia uerges soferiren passion en aquesta manera … [ 228rb] … lo religios li comta la promessio de les uerges per que ab eles sen ana dauant deu.
ID no. of Witness 5 cnum 11509
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccclix-ccclx
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les onze mil verges (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccclix] De les xi milia vergens
text: Unze milia vergens sofferiren passio en aquesta manera fon un rey en Bretanya molt bon chrestia … [ ccclx] … on com labat li demenas que era allo que vehia lo religios li compte la promissio de la verge per que ab ellas sen ana denant Deu
ID no. of Witness 6 cnum 11256
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccviiivb-ccxra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les onze mil verges (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccviiivb] Deles onze milia vergens
text: [o]4Nze milia vergens sofferiren passio en aquesta manera. Fon vn rey en bretanya molt bon chrestia:qui hauia nom nothus o marurus:e aquell hague vna filla que hauia nom vrsula … [ ccxra] … e lo religios loy comptas tot per […]e: perque ab elles sen ana a deu
ID no. of Witness 7 cnum 10074
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclxxiiiva-cclxxiiiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les onze mil verges (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxiiiva] Deles onze milia vergens
text: O5Nze milia vergens sofferiren passio en aquesta manera … [ cclxxiiiivb] … e lo religios loy comptas tot per orde. perque ab elles se ana a deu
ID no. of Witness 8 cnum 10778
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccviiivb-ccxra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les onze mil verges (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccviiivb] Deles onze milia vergens
text: O4Nze milia vergens sofferiren passio en aquesta manera … [ ccxra] … e lo religios loy comptas tot per orde : perque ab elles sen ana a deu
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14