Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1076
Format art. rev.. edició. imprés
Author Ramon Aramon i Serra
Title Dos textos versificats en català de la Carta tramesa del cel
Source Estudis Universitaris Catalans
Date / Location 14 n. 2 1929: pp. 279-98
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 9-45
Source of Data for Works texid 1134 Desconegut, Aujats la epístola, barós, escrit 1301 [?] - 1350 [?]
texid 3770 Desconegut, Vos que axí sospirats fortment, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 186 MS: Desconegut, Aujats la epístola, barós, escrit 1301 [?] - 1350 [?]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 451, 1441 - 1460
cnum 185 MS: Desconegut, Epístola caiguda del cel (prosa) (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 486, 1351 - 1400
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1107 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1504. Joan de Vallo, 1441 - 1460. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
Source of Data for References bibid 7011 Aramon i Serra et al. (1997), Estudis de llengua i literatura
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28