Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10769
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Luca evangelista
La vida de sant Lluc evangelista
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1059-70
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12161
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxciirb-cxcivvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lluc evangelista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciirb] Dela entrepretacio del nom
text: L2ucas uol aytant dir con si matex leuant … ehac profit per scripcio de doctrina
tit.: De sent luch
text: L2uchas siria fo dele nacio dantiotxa efo molt sauj en art de medicina … [ cxcivvb] … per que diu sent Geronjm els libres dels barons nobles quel auengeli de sent luch [p.-tatxat] es prouade per sent paul
ID no. of Witness 2 cnum 12080
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 242va-244rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lluc evangelista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 242va] Del nom de sant luch
text: L3uch vol aytnat dir co si meteys liuant o es dit luch de luu … segons ques diu per sent Matheu en lo .v. capitol ves ets luu del mon
rubr.: de sant luch
text: L4uch sirian dela nacio dantiotxa fo molt sauj en art de medecina … [ 244rb] … quel auengeli de sent luch es aproat per sant Paul ffo sent luch ple del sant sperit per que diu sent Jeronim en lo prolech mori en betanja sent luch ple del sant sperit
Note l'explicit de la interpretació del nom no inclou les darreres deu línies dels altres testimonis. En l'explicit del text, en canvi, afegeix una última referència a sant Jerònim que no està present en els altres
ID no. of Witness 3 cnum 11616
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 223vb-226vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lluc evangelista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 223vb] De sent Lluch euangelista
text: L6Vc uol aytant dir con si metex leuant o es dit luchas de lud … e ac leugeria per feruent [f. 224ra] predicacion. e ac profit pescripcion de doctrina
text: L6Vchas sirian dela nassio dantiotxa. fo mot saui en arts de medicina … [ 226vb] … que lauangeli de sent de sent [sic] luc es prouat per sent paul
ID no. of Witness 4 cnum 11507
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccliii-ccclviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lluc evangelista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccliii] La interpretacio del nom
text: Lucas vol aytant dir con si mateix levant o es dit de lucas de lum … e ach leugeria per fervent preicacio e ach profit per escripcio de doctrina
tit.: De la vida de sent Luch
text: Lucas nasch de la nacio dantiotxa e fo molt savi en art de medacina … [ ccclviii] … per que diu sent Jeronim en lo libre dels barons nobles que lavangeli de sent Luch ha estat provat per sent Paul
ID no. of Witness 5 cnum 11255
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccviva-ccviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lluc evangelista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccviva] La interpretacio de sant Luc euangelista
text: [l]4Uc vol aytant dir com si mateix leuant … e hague profit per secripcio de doctrina
tit.: La vida de sanct Luc euangelista
text: [l]4Uc n[a]sque dela nacio de antiochia e fon molt saui en art de medi[ci]na … [ ccviiivb] … Perque diu sanct hieronym en lo libre de viris illustribus: que lo euangeli de sant luc fon aprouat per sant pau
ID no. of Witness 6 cnum 10073
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclxxvb-cclxxiiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lluc evangelista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxvb] La interpretacio de sanct Luch euangelista
text: L5Uch vol aytant dir com simateix leuant: O es dit luch den [sic] lum … e hague leugeria per feruent prehicacio. e hague profit per scripcio de doctrina
rubr.: [ cclxxira] La vida de sanct luch euangelista
text: L5Uch nasque dela nacio de antiochia: e fonch molt saui en art de medicina … [ cclxxiiiva] … que lo euangeli de sanct luch fonch aprouat per sanct pau
ID no. of Witness 7 cnum 10777
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccviva-ccviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lluc evangelista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccviva] La interpretacio de sanct Luch euangelista
text: L4Uch vol aytant dir com simateix leuant. O es dit Luch de lum … e hague leugeria per feruent prehicacio.e hague profit per scripcio de doctrina
rubr.: La vida de sanct Luch euangelista
text: L4Uch nasque dela nacio de antiochia:e fon molt saui en art de medicina … [ ccviiivb] … que lo euangeli de sanct luch fon aprouat per sant pau
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14