Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10768
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Calixto
La vida de sant Calixte Papa
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1051-52
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12159
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxcvb-cxcira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Calixte Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcvb] De sent calixto pape
text: C2alixto papa. sofferi passio per lemperador Nalaxandri en lany de nostre senyor .CC.xxij. en aquell temps que la ciutat de Roma en la pus noble partide per uolentat dedeu fo cremade … [ cxcira] … el feu tots dies batre ab uergues e apres ello feu gitar en .i. pou ligat ab .ia. pedre. en austi preuere lo seboli enlo sementir den Calapodij
ID no. of Witness 2 cnum 11614
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 222rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Calixte Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 222rb] De sent Calixto papa
text: C6Alixto papa soferi passio. per lemperador Naxelandri en layn de nostre senyor .CC.xxii. … [ 222vb] … el lo fe gitar en un pou liguat ab .i. pera en asteri preuere lo sebeli en lo [f. 222vb] sementiri den Calipodij
ID no. of Witness 3 cnum 11505
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxl-cccxli
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Calixte Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxl] De la vida de sent Calixto
text: Calixto papa sofferi passio per lemperador nalaxandrii en lany de nostre senyor ccxxii … [ cccxli] … e apres ell lo feu gitar en hun pou ligat ab una pera e vesteri prevera lo sabolli en lo samentiri den Calipodii
ID no. of Witness 4 cnum 11254
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. ccvira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Calixte Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccvira] De sant Calixto papa
text: [c]4Alixto papa sofferi passio per lemperador alexandre en lany de nostre senyor.cc.xxij. … [ ccvirb] … Apres lo feu lançar en vn pou ligat ab vna pedra: e anassen axi a nostre senyor. E fon tret del pou:e soterrat per Alteri preurere en lo cementeri de Calipodi
ID no. of Witness 5 cnum 10072
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. cclxxrb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Calixte Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxrb] La vida de sanct calixto papa
text: [C]4Alixto papa sofferi passio per lemperador alexandre en lany de nostre senyor .cc.xxij. … [ cclxxvb] … e fonch tret del pou: e soterat per Asteri preuere en lo cementiri den Calipodi
ID no. of Witness 6 cnum 10776
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. ccvira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Calixte Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccvira] De sanct Calixto papa
text: C5Alixto papa sofferi passio per lemperador Alexandre en lany de nostre senyor .cc.xxij. … [ ccvirb] … e fon tret del pou:e soterrat per Asteri preuere en lo cementeri de Calipodi
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-04-08