Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10767
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Dionysio et sociis eius
La vida de sant Dionís ariopagita
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1041-50
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12158
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxxxixva-cxcvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Dionís ariopagita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxixva] De sent dionis
text: D2ionjs ariopagita fo conuertit ale fe de christ per sent pau apostol e hac nom ariopagita per lo carrer dele ciutat on el estaue … [ cxcvb] … el uee .iij. colomes qui estauen sobre lacre he aujen los noms escrits ab sanch al pit per que el se pensa quels sants eren morts
ID no. of Witness 2 cnum 11613
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 220rb-222ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Dionís ariopagita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 220rb] De sent Dionis
text: D6Ionis uol aytant dir con fortment fugent o es dit dionis de dia … [ 220va] … ela uida dicta en metodi en grec. mes en lati natanasi qui guardaua los libres delapostol
text: D6Ionis ajopagita [sic] fo conuertit ala fe de Crist. per sent pau apostol … [ 222ra] … e auien los noms dels sancts escrits ab sant en los pits. per que el se pensa quels sants morts eren
ID no. of Witness 3 cnum 11504
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxlviii-cccl
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Dionís ariopagita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxlviii] De la vida de sent Dionis ariopagita
text: Dionis ariopagita fo convertit a la fe de Christ per sent Paul apostol … [ cccl] … e avien los noms dels sants escrits en lo pits ab sanch per que ell se pensa los sants eran mort
ID no. of Witness 4 cnum 11253
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cciiiv-ccvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Dionís ariopagita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [d]4yonis ario[p]agita fon conuertit ala fe de [je]su crist per sant Pau apo[st]ol … [ ccvira] … E axi pensant en veu enla creu tes colomes:que tenien los noms dels sants scrits en los pits ab sanc. per ques pensa que los sancts eren morts
ID no. of Witness 5 cnum 10071
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclxviiivb-cclxxrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Dionís ariopagita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxviiivb] La vida de sanct dyonis ariopagita
text: [ cclxixra] D5yonis ariopagita fonch conuetit [sic] ala fe de iesu christ per sanct pau apostol … [ cclxxrb] … que tenien los noms dels sancts scrits en los pits ab sanch perques pensa que los sancts eren morts
ID no. of Witness 6 cnum 10775
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccivvb-ccvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Dionís ariopagita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccivvb] La vida de sanct Dyonis Ariopagita
text: [ ccvra] D4Yonis ariopagita fon conuertit ala fe de jesuchrist per sanct Pau apostol … [ ccvira] … que tenien los noms dels sants scrits enlos pits ab sanch. per ques pensa que los sancts eren morts
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14