Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10766
Authors Desconegut
Titles Concòrdia entre el rei i el bisbe Lluís de Mallorca
Date / Place promulgat Saragossa 1399-06-20
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10236
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 197 (BITECA manid 2864)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1499
Location in witness ff. 39-43
Title(s) Desconegut, Concòrdia entre el rei i el bisbe Lluís de Mallorca, promulgat 1399-06-20
Incipit & Explicits rubr.: [ 39] Concordia feta entre lo Senyor Rey de Arago e lo Reuerent bisbe de Mallorques
pream.: [D]3ls preiudicis deuall scrits es stat debatut diuerses vegades entre los officials vostres Senyor molt excellent del vostre Regne de Mallorques de vna part … Los quals preiudicis son aquests quis segueixen
text: [P]3rimo com lo Senyor Rey en Jacme de bona memoria Rex de Mallorca haia atorgada carta … [ 42v] … affin que sia tolta materia de contrestar del dit fet. Remittatur fomino Regi
datatio: [I]2n Ciuitate Cesarauguste die veneris qua computabatur vicesima dies Junij Anno anatiuitate domini mo CCC Nonagesimo Nono … [ 43] … consuetum hic apposiu Sig ✠ num
Note lletra humanística
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-08-14