Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10765
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Leodegario
La vida de sant Leodegari
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1013-15
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 12153
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. clxxxivrb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Leodegari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxivrb] De sent leodeguer
text: L2eodeguer dementre que el resplendie per ujrtuts el merexi que fo feyt bisbe … [ clxxxivvb] … axi col sant auia dit. Nabronj ujdra amala mort que fo tot pecejat. Sofferj passio sent leodoguer en lanyn [sic] de nostre senyor .DC.lxxx.
ID no. of Witness 2 cnum 11608
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 214rb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Leodegari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 214rb] De sent Leodeguari
text: L7Eodeguari dementre que el resplandia per uertuts el merque fo feyt bisbe de la glesa dendusa … [ 214va] … soferi passio sent Leodeguer En layn de nostre senyor Dc.lxxx.
ID no. of Witness 3 cnum 11501
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cccxli
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Leodegari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxli] De la vida de sent Leodeguari
text: Leodeguari mentre que ell resplandia per virtuts ell muri que fo fet bisbe de la esgleya den Etusa … axi com lo sant avia dit nebroni mori a mala mort tot pessajat sofferi passio sent Leodeguari en lany de nostre senyor dclxxx
ID no. of Witness 4 cnum 10069
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclxiiiivb-cclxvva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Leodegari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxiiiivb] La vida de sannct [sic] Leodegari
text: [L]4Eodegari dementre que ell resplandia per virtuts: ell meresque que fonch fet bisbe de la sglesia eduensa … [ cclxvva] … Sofferi passio sanct leodegari en lany de nostre senyor iesu christ vi. cents .lxxx. en temps de constanti quart
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14