Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10763
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Ieronimo
La vida de sant Jeroni
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1002-09
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12151
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxxxiirb-clxxxiiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiirb] De sent geronjm
text: G2eronjm fo fiyl de sent eusebi qui fo noble baro del castel destriden … [ clxxxiiiva] … era molt amat ehonrat he trabayla tostemps en liçons een libres axi que no hauia repos dia ne njt que no legis ho que no escrisques
ID no. of Witness 2 cnum 12078
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness 236vb-238va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 236vb] Del nom de sent Jeronjm prolech
text: I4heronjm es dit de gear que vol dir sant e denemus o denorma … per so car esposa la sagrada lig ela enterpreta bonament
rubr.: De sant Jeronjm
text: [ 237ra] I4heronim fo fil den Eusebi quj fo Noble baro del Castell destridon … [ 238va] … Axj que no auja repaus dia nj njt que no legis o que scrisques moltes bones causes
ID no. of Witness 3 cnum 11606
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 211va-213ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 211va] De sent Geronim
text: I7Eronim es dit de gear que uol dir sant. e de nemus o de norma … [ 212ra] … per so car es es [sic] dela sacrada lig ela enterpreta
text: Y7Eronim fo fil den Eusebi qui fo noble baro del castel destridon … [ 213ra] … ayxi que no auia repaus dia ni nuyt que no ligis. ho que no escrisques
ID no. of Witness 4 cnum 11499
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxxxiii-cccxxxix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxxxiii] La interpretacio del nom
text: Jeronim es dit de gear que vol dir sant e de nemus … e per ço cor ell espos la sagrada lig e la interpreta
tit.: De la vida de sent Jeronim
text: Jeronim fo fill den Euzebi qui fo noble baro del castell destrido … [ cccxxxix] … treballa tots temps en lissons e an libres axi que no avia repos dia ne nit que no lagis e no escrisques
ID no. of Witness 5 cnum 11250
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxcixvb-ccirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcixvb] La interpretacio de sant Hieronym
text: [H]4Jeronym es dit de gera: … [ ccra] … les falses confonent:les duptoses exponent
tit.: La vida de sant hieronym
text: [H]5Jeronym fon fill de eusebi qui fon noble hom del castell de striclo … [ ccirb] … E treballa tostemps en liçons e en libres:axique no hauia repos dia e nit que no legis o que no scriuis. Mori en lany de nostre senyor.cccxcviij.
ID no. of Witness 6 cnum 10067
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclxiiva-cclxiiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxiiva] La interpretacio de sanct hieronim
text: [H]3Jeronim es dit de gera que vol dir sanct. e de nemus quasi bosch sanct … les dels altres veres confirmant. les falses confonent. e les duptoses exponent
rubr.: La vida de sanct hieronim
text: [ cclxiivb] H5Jeronim fonch fill de eusebi: qui fonch noble hom del castell de strido … [ cclxiiiira] … axi que no hauia repos dia e nit que no legis: o que no scriuis. mori en lany de nostre senyor .ccc.xcviij.
ID no. of Witness 7 cnum 10772
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxcixvb-ccirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcixvb] La interpretacio de sanct Hieronym
text: H4Jeronym es dit de gera:que vol dir sant:e de nemus quasi bosch sant … [ ccra] … les dels altres veres confirmant:les falses confonent:les duptoses exponent
rubr.: La vida de sanct Hieronym
text: H5Jeronym fon fill de Eusebi qui fon noble hom del castell de strido … [ ccirb] … axique no hauia repos dia e nit que no legis o que no scriuis. Mori en lany de nostre senyor .cccxcviij.
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14