Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10762
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Michaele
L'aparició de sant Miquel arcàngel
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:986-1001
Subject HAGIOGRAFIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12150
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxxviiiva-clxxxiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'aparició de sant Miquel arcàngel (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxviiiva] De sent miquel archangell
text: M2ichael archangel uol aytant dir con secrade sollempnitat … [ clxxxiirb] … que es significat en Danjel al quart capitol dien langel de deu deuala als .iij. iffants enla fornal. el fons al mig de la fornal enquax uench de ros bufant
ID no. of Witness 2 cnum 12077
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 232va-236vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'aparició de sant Miquel arcàngel (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 232va] De sent Miquel Archangel
text: M4iquel Archangell vol aytant dir co sagrada sollempnjtat … [ 236vb] … langel de deu deuala als .iij. jnfants en la fornal els fe en lo mjg dela fornal en cays vent de ros buffant
ID no. of Witness 3 cnum 11605
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 207vb-211va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'aparició de sant Miquel arcàngel (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 207vb] De sent Michel Archangel
text: M6Jchel archangel uol aytant dir com sacrada sollempnitat … [ 211va] … Langel de deu deuala ab .iij. enfants en la fornal. els feu en lo mig de la fornal en quax uent de ros bufar
ID no. of Witness 4 cnum 11498
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxxix-cccxxxiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'aparició de sant Miquel arcàngel (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: De sent Michael Archangel
text: Michel archangel vol aytant dir consegrade sollempnitat e es dit apparicio en victoria e deycacio … langel de deu devala ab dos infants en la fornal els feu en mig de la fornal en quaix vent de ros buffant
ID no. of Witness 5 cnum 10986
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. ccxxiiirb-[…]
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'aparició de sant Miquel arcàngel (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxiiirb] De sent miquel arcangel
text: M3iquel arcangel uol aytant dir con sacrada solepnitat … […]
Note incomplet, el text s'interromp en el f. ccxxvvb
ID no. of Witness 6 cnum 11249
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxcvirb-cxcixvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'aparició de sant Miquel arcàngel (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcvirb] La apparicio de sanct Miquel archangel
text: [m]5Jquel archangel vol tant dir com sagrada solennitat … [ cxcixvb] … E aço es significat en daniel enlo terç capitol dient. Langel de deu deualla als tres infants enla fornal:els fon en mig quasi com vent de ros buffant
ID no. of Witness 7 cnum 10066
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclviiirb-cclxiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'aparició de sant Miquel arcàngel (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclviiirb] La apparicio de sanct Miquel archangel
text: M5Jquel archangel vol tant dir com sagrada solennitat … [ cclxiiva] … Langel de deu deualla als tres infants en la fornal: els fonch en mig quasi com a vent de ros buffant
ID no. of Witness 8 cnum 10771
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxcvirb-cxcixvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'aparició de sant Miquel arcàngel (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcvirb] La apparicio de sanct Michael archangel
text: M5Jchael archangel vol tant dir com sagrada solennitat … [ cxcixvb] … Langel de deu deualla als tres infants enla fornal: els fon en mig quasi com vent de ros buffant
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14