Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10761
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Cosma et Damiano
La vida de sant Cosme i de sant Damià
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:977-81
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12149
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxxviiva-clxxviiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Cosme i de sant Damià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxviiva] De sent cosme e de sent Damia
text: C2osme e damja foren germans e nasqueren enla ciutat de egeas foren fiyls duna fembre molt religiosa … [ clxxviiiva] … e recompta atots con era guarit perque aquels tramatesen al sepulcre den mauri etrobren aqui la cuxa del hom malalte
Note s’omet l’explicació del nom. Text proper al ms. de París
ID no. of Witness 2 cnum 12076
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 231vb-232va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Cosme i de sant Damià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 231vb] Del noms de sent cosme e de sent damja
text: C3osme es dit de cosmos que es forma … E fo sacriffici en mortifficacio de sa carn E fo ma de deu en Cura medecinal
rubr.: De sent Cosme e damja
text: C4osme en demja foren ffrares e nascren [sic] en la Ciotat de egea … [ 232va] … E atrobaren aquj la cuxa del home malaut
ID no. of Witness 3 cnum 11604
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 206vb-207vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Cosme i de sant Damià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 206vb] De sent Cosme e sent Damia
text: C6Osme es dit de cosmes: que es forma … [ 207ra] … e fo sacrifici en mortificacio de carn. e fo man de deu en cura medicinal
rubr.: Miracle
text: C7Osme en Damia foren frares e nascren en la ciutat de egea … [ 207vb] … e troberen aqui la cura del home malaut
ID no. of Witness 4 cnum 11497
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxxviii-cccxxix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Cosme i de sant Damià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxxviii] La interpretacio del nom de sent Cosme e de sent Damia
text: Cosme es dit de comes que es forme … e fo sacrificii en mortificacio en carn e fo man de Deu en cura medicinal
tit.: De la vida de sent Cosme e de sent Damia
text: Cosme e Damia foren germans e nasqueren en la ciutat de Egea … [ cccxxix] … per que aquells tramaseren al sapulcra den Mauri e trobaren aqui la cuxa del home malalt
ID no. of Witness 5 cnum 10985
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. ccxxiiva-ccxxiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Cosme i de sant Damià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxiiva] De sent cosme e de sent damia
text: C3Osme e damia foren jermans e nascren en la ciutat de egeas … [ ccxxiiirb] … e trobaren aqui la cuxa del hom malauta
ID no. of Witness 6 cnum 11248
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxcvva-cxcvirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Cosme i de sant Damià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcvva] La interpretacio de sant Cosme e sant Damia
text: [c]4Osme es dit de cosmos que es forma o ornat … e feu sacrifici en mortificacio de carn. e fon ma del senyor en cura medicinal
tit.: La vida de sant Cosme e sant Damia
text: [c]4Osme e damia foren germans: e nasqueren enla ciutat de egea e forn fills de vna dona que era molt religiosa … [ cxcvirb] … Perque aquells trameteren alla on iabia lo negre:e trobaren li la cuxa del home malalt. Sofferiren martiri en lany de nostre senyor.cclxxx.sots dioclecia emperador
ID no. of Witness 7 cnum 10065
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclviirb-cclviiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Cosme i de sant Damià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclviirb] La interpretacio de sanct cosme e de sanct damia
text: C5Osme es dit de cosmos: que es forma: o ornat … E feu sacrifici en mortificacio de carn. e fonch ma del senyor en cura medicinal
rubr.: La vida de sanct cosme e de sanct damia
text: [C]3Osme e damia foren germans e nasqueren en la ciutat de egea … [ cclviiirb] … E trobaren li la cura del home malalt. Sofferiren martyri en lany de nostre senyor .cclxxx. sots dioclecia
ID no. of Witness 8 cnum 10770
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxcvva-cxcvirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Cosme i de sant Damià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcvva] La interpretacio de sanct Cosme e sanct Damia
text: C4Osme es dit de cosmos que es forma o ornat … e feu sacrifici en mortificacio de carn.e fon ma del senyor en cura medicinal
rubr.: La vida de sanct Cosme e de sanct Damia
text: C4Osme e Damia foren germans: e nasqueren enla ciutat de Egea … [ cxcvirb] … e trobaren li la cura del home malalt. Sofferiren martyri en lany de nostre senyor .cclxxx. sots dioclecia emperador
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14