Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10760
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Iustina
La vida de santa Justina verge
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:971-76
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 12148
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxxvivb-clxxviiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Justina verge (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxvivb] De sancta iustina
text: I2ustina fo uerge dela ciutat dantiotxi efo fiyla del preuere deles ydoles e seya tots dies ala finestre … [ clxxviiva] … Adonchs sent Cebria e sancta iustina exiren dela paela el pretor los feu degolar. on con lurs corsos iaguessen als camps per espay de .vj. dies en apres els foren aportats aRoma. masare son a palencia. Sofferiren passio .vj. dies en les kalendes de febrer
ID no. of Witness 2 cnum 11745
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 54rb-56rb ff. 134rb-136rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Justina verge (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 54rb] De senta iustina
text: I2ustina es dita de iusticia per ço car ela rede acascun ço que seu ere … [ 56rb] … E sofferiren passio .vij. dies en les kalendes de febr. [sic]
ID no. of Witness 3 cnum 12075
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 230va-231vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Justina verge (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 230va] Del nom de santa Justina
text: I4ustina fo verge dela Ciotat dantiotxa e fo fila del preuera deles ydoles … [ 231vb] … mes ara son apalencia soffriren passio .vij. dies en les kalendes de ffabrer
ID no. of Witness 4 cnum 11603
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 205va-206vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Justina verge (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 205va] De senta Justina
text: I6Vstina es dita de justicia per so ela retee a cascun so que seu era … e als mesquins e als turmentats compasio
text: I7Vstina fo uerge dela Ciutat dantioxa. e fo fila del preuere deles ydoles … [ 206vb] … mes ara son en valencia. e sofriren passio .vij. dies en les kalendes de febrer
ID no. of Witness 5 cnum 11496
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxxvi-cccxxviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Justina verge (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxvi] De la interpretacio del nom de santa Justina
text: Justina es dit justicia per ço cor ella rete a quescu ço que seu era … e las anamichs pasciencia e als mesquis turmentats compassio
tit.: De la vida de santa Justina
text: Justina fo verge de la ciutat dentiotxe e fo filla del prevera de les idoles … [ cccxxviii] … e sofferiren passio vi dies en les kalendes de fabrer
ID no. of Witness 6 cnum 10984
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. ccxxira-ccxxiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Justina verge (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxira] De santa justina uerge
text: I3ustina fo uerge dela ciutat denthiocha e fo fila del preuere deles idoles … [ ccxxiiva] … mas ara son a palençia sofariren pacion .vj. dies en les calendes de fabrer
ID no. of Witness 7 cnum 11247
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxciiiira-cxcvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Justina verge (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciiiira] La interpretacio de santa Justina verge
text: [i]4Ustina es dita de iusticia … e als mesquins turmentats compassio.e als proismes caritat
tit.: La vida de santa Justina verge
text: [i]2Ustina fon verge dela ciutat dantiochia: fon filla del preuere deles ydoles e sehia tots dies ala finestra … [ cxcvrb] … Sofferiren passio al .cij. dia deles kalendes de octobre. En lany de nostre senyor cclxxx.sots dioclecia emperador
ID no. of Witness 8 cnum 10064
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclvira-cclviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Justina verge (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclvira] La interpretacio de sancta Justina verge
text: I5Ustina es dita de iusticia perço com ella rete a cascu ço que seu era … e als mesquins turmentats compassio e als proismes caritat
rubr.: La vida de sancta Justina verge
text: [I]5Ustina fonch verge dela ciutat dantiochia: e fonch filla del preuere deles ydoles … [ cclviirb] … Mas ara son a placensa: Sofferiren passio al .vij. dia deles kalendes de octobre en lany de nostre senyor .cc.lxxx. sots en dioclecia
ID no. of Witness 9 cnum 10769
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxciiiirb-cxcvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Justina verge (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciiiirb] La interpretacio de sancta Justina verge
text: I4Ustina es dita de justicia perço com rete a cascun ço que seu era … e als mesquins turmentats compassio. e als prohismes caritat
rubr.: La vida de sancta Justina verge
text: I5Ustina fon verge dela ciutat danthiochia:fon filla del preuere deles ydoles … [ cxcvrb] … mas ara son a Plasença. Sofferiren passio al .vij. dia deles kalendes de octobre. En lany de nostre senyor cclxxx. sots Dioclecia emperador
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14