Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1075
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 1494
Title of volume Cançoneret espiritual segle XV? 1000 ( guarda preliminar sense numerar)
Copied 1491 - 1500
1501 - 1510

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 35 (= iii + i + 1-30 + i)
Size pàgina 150 × 105 mm
Hand cursiva
Condition en blanc els ff. 2v, 10v-11, 13v, 17v i 26v-27r, alguns amb notes posteriors
Binding en pell marró de l'època, amb gravats, al centre l'anyell Pasqual
Previous owners (oldest first) Sant Bartomeu del Grau: Monestir ?
Associated Texts segons Moliné i Brasés contenia també al f. 63 una de les versions de texid 5438 Pseudo-Albertus Magnus, Les nou paraules de sant Albert, escrit 1301 ? - 1400 (TCM 4.1.2)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Tractat a: Massot i Muntaner (1962-67), “Notes sobre la supervivència del teatre català antic”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 2) 86
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia , n. i4
Descrit per: Moliné i Brasés (1913), “Textes vulgars catalans del segle XV”, Revue Hispanique
Note quan el manuscrit era a mans de Moliné tenia una altra ordenació: primer bifoli (avui ff. 18-19), després del quadern actualment foliat 1-17 (quadern d'onze bifolis al qual li manquen els sis folis finals, que eren els 41-46 de Moliné); manca un altre plec (Moliné ff. 47-75) de 28 ff. i després ja segueix la Sibil·la
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+1494/cms+1494/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=cms+1494&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-22

Internal Description
Number of texts in volume: 21
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1660
Location in volume ff. 1-2
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2855
Desconegut. Oració. Contra mal temps
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Contra mal temps que no pusca fer dapnatge en res
text: Fe la confesio … [ 2] … in eo in columitatis et pacis
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2235
Location in volume f. 3r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2856
Desconegut. Los qui passeu per la uia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3] Los qui passen per la uia | de set goys fahent lahors | contenplau que emtre dolos | no nja tal com es la mia
text: [ 3ra] La primera que jon senta | lo deuot bela contempla | quant mon fill jhesus porti … [ 3v] … fuy compljda de greus plors | contemplau com en dolors | no nja tal com es la mja
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8
Note la rúbrica està escrita a línia seguida i en realitat constitueix els quatre primers versos de la composició
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2619
Location in volume ff. 4-5
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2857
Desconegut. Ave Maria yoiosa
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 4] Aue maria yojosa | saluts vos venen del cel … [ 5] … en paradis coronada | dauant Jhesus mon senyor
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 6, 3 x 8, 1 x 9, 2 x 8, 1 x 7
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2620
Location in volume ff. 5v-6
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2858
Desconegut. Lohém l'ostia sagrade
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 5v] lohem lostia sagrade | qujes deu tot poderos … [ 6] … e la humjl verge maria | qujes nostron gujament
Poetic Stanza 9 x 6
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2621
Location in volume ff. 6v-8
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2859
Desconegut. Deu grahons ha en la sala
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 6v] Deu grahons ha en lascala | hon auem tots apuyar … [ 8] … e donada yoya perdurable | pus ha seruat lo manament
Poetic Stanza 1 x 4, 11 x 8
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2622
Location in volume ff. 8v-9
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2860
Desconegut. En lo món, pus fos dotade
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 8v] En lo mon pus fos dotade | de set goygs mara de deu … [ 9] … pus del set goygs sou dotade | en los cels con meraxeu
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8
Note en aquest testimoni manquen quatre versos finals que sí que s'han transmès al ms. 854 de la Biblioteca de Catalunya
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2623
Location in volume f. 9v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2861
Desconegut. Déus te sal, nafre sagrade
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 9v] Deus te sal nafre segrade | del costat de jhesu christ … en lo gran rju deu naxja | nostraba si ma nj pregon
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 6
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2624
Location in volume f. 10
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2862
Desconegut. De las dolors cascun dia
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 10] De las dolors cascundia | me recort con pensen vos … e les dolos que sostanje | en la creu penyant per nos
Poetic Stanza 1 x 4, 2 x 8
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2625
Location in volume ff. 12-13
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2863
Desconegut. Glòria en lo cel sia
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 12] Gloria en lo cel sia | e puys enla terra pau | La verge santa maria … [ 13] … demanant de bona sal | car ya tanja la moxjna | afferrade alcapsal
Poetic Stanza 1 x 2, 14 x 4
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2626
Location in volume ff. 14-15
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2864
Desconegut. Gloriosa Mare de Déu
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 14] Gloriosa mare de deu | de nos siau amjga … [ 15] … sobre los seraphjns sou coronade | ab sollempna melodia
Poetic Stanza 1 x 2, 9 x 4
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 2627
Location in volume ff. 15-16
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2865
Desconegut. Sus, sus, no dormiau!
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 15] Sus sus no domjau | pastorellets venju siusplau … [ 16] … asso es viande de mjnyons | per ujscam tots ab pau
Poetic Stanza 1 x 2, 9 x 4
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 2628
Location in volume ff. 16-17
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2866
Desconegut. Déus te sal, regina
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 16] Deus te sal regina | stela matjnal … [ 17] … car vos tenju la clau | del regna celestial
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 2629
Location in volume ff. 18-19v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2867
Desconegut. A gat! A, gat! A, gat!
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 18] Agat agat agat | lexau la carn salade … [ 19v] … totes restaren asquebellades | ab les arpes del gat
Poetic Stanza 1 x 3, 1 x 8, 1 x 7, 7 x 8
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 2630
Location in volume f. 20r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2868
Desconegut. Regina molt piadosa
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 20] Regina molt piadosa … [ 20v] … e per lo sant consistorj | donauli vera perdonansa
Poetic Stanza 10 x 4
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 2631
Location in volume f. 21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2869
Desconegut. Normes per al dejuni
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 21] A lahor e gloria de la verge maria se deuen dejunar en pa e en aygue … lo segon la deicasio de Sent mjquell en satembra
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 91
Location in volume ff. 21v-26
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2040
Desconegut. Missatgês, prech vos que aneu
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Title(s) in witness Fet de la Sibil·la i l'emperador
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21v] Assi comensa lo fet de la sibilla e de lamperador sesar en las matjnas de nadal
rubr.: Diu lemperador
text: Misatges prech uos que aneu … [ 26] … a mala mort te fare morir
Poetic Stanza 7 x 2, 1 x 3, 56 x 2, 1 x 1, 2 x 2, 1 x 1, 2 x 2, 1 x 1, 2 x 2, 1 x 1, 2 x 2, 1 x 1, 2 x 2, 1 x 1, 2 x 2
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:502
Bohigas (1982), “Notes sobre l'antic teatre català”, Aportació a l'estudi de la literatura catalana 333-4
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 2632
Location in volume ff. 28-29
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2870
Desconegut. Oració trobada al sepulcre de la Mare de Déu
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28] Aquesta oracio fo atrobade en lo sepulcra de la gloriosa verge nostra dona sancta maria … abans dela sua fi veura la verge maria
text: Jesucrist fill de deu lo pare oges me fill de la verye [sic] … [ 29] … la mja anjma e lo meu spirit amen
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 2633
Location in volume f. 29r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2871
Desconegut. Receptes i oracions per guarir-se de diversos mals
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 29] Per a mal de caure
text: Pendra lo pacient per la ma e dir li a la orella … [ 29v] … ab eo super sion montem sanctum eius predicans preceptum eius
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 3605
Location in volume f. 29v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2871
Desconegut. Receptes i oracions per guarir-se de diversos mals
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 29v] Contra vermens
text: A persona o anjmal quj tjnga vermens en alguna nafra … e donals a menyar vexilla regis prodeunt
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 3606
Location in volume ff. 29v-30
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2871
Desconegut. Receptes i oracions per guarir-se de diversos mals
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 29v] Per auer bona vetura [sic]
text: Si vols fer de ton prou a vn quen vages nj en alguna obro [sic] o qualseuulla cosa … [ 30] … digues .vij. vagades lo psalm quem ad modum desiderat seruus ad fontes aquarum
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 3607
Location in volume f. 30
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2871
Desconegut. Receptes i oracions per guarir-se de diversos mals
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 30] Contra lanemjch
text: Com lo veuras venjr que not pusca noura … Per so que les tues oracions sien accep[ta]bles a nostro senyor lig vij vegades la psalm Exaudi deus deprecacione meam
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-22