Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10759
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de santa Tecla
Date / Place traduït 1290 ? - 1320 ?
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 12147
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxxiiirb-clxxvivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Tecla, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxiiirb] De sncta tecla
text: E2n aquel temps que sent pau uenia duna ciutat que auja nom Jconia … [ clxxvivb] … Eestech aqui entro que uench a edat de ueylea. eab son bon seny eab son entegre entenjment rete la anima anostre senyor deus emori enles kalendes de Deembre
ID no. of Witness 2 cnum 11545
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccclxxxv-cccclxxxvii
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Tecla, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ cccclxxxv] De la vida de santa Tecla
text: Tecla en lo temps que sent Paul apostol preicave una veguade ell enia en la ciutat de Yconia … [ cccclxxxvii] … e aqui ella visque en santes obres e an perfetes obres e puys anassen a son espos Jhesuchrist
ID no. of Witness 3 cnum 11246
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxciva-cxciiiira
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Tecla, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciva] La vida de santa Tecla
text: [e]4N aquell temps que sant Pau venia a vna ciutat que hauia nom iconia: … [ cxciiiira] … e stigue aqui fins que fon en edat de vellesa:e ab son bon seny e enteniment rete lanima a nostre senyor deu
ID no. of Witness 4 cnum 10063
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccliivb-cclvira
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Tecla, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ ccliivb] La vida de sancta Tecla
text: E5N aquell temps que sanct pau venia a vna ciutat que hauia nom iconia … [ cclvira] … e ab son bon seny e enteniment rete lanima a nostre senyor deu
ID no. of Witness 5 cnum 10768
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxciva-cxciiiirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Tecla, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciva] La vida de sancta Tecla
text: [ cxcivb] E4N aquell temps que sanct Pau venia a vna ciutat que hauia nom Jnconia … [ cxciiiirb] … e ab son bon seny e enteniment rete lanima a nostre senyor deu
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2011-11-30