Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10757
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Matheo
La vida de sant Mateu
Date / Place escrit 1250 ? - 1280 ?
traduït 1290 ? - 1320 ?
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:957-64
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12145
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxxrb-clxxiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Mateu (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxrb] Dela entrepretacio del nom de sent Matheu
text: M2atheu hac .ij noms so es Matheu e leui … efo aiustat ala companya dels euangelistes efo posat al nom dels martirs
rubr.: De sent Matheu apostol
text: M2atheu apostol dementre que prehicaue en eçiopia enla ciutat qui ha nom val dabis on troba .ij. encantadors … [ clxxiirb] … e quant lo posaue sobre alcun malalte per merits de sent Matheu e de sent barnabe mantinent eren deliurats
ID no. of Witness 2 cnum 12073
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 227ra-229rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Mateu (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 227ra] Del nom de sant Matheu prolech
text: M4atheu hac dos noms So es Matheu E leuj … E fo ajustat ala companya dels euangelistes E fo [f. 227rb] pausat al nombre dels martirs
rubr.: De sant Matheu apostol
text: M4atheu apostol de mentre que presicaua en Etiopia en la Ciotat que ha nom val dabis atroba .ij. encantadors … [ 229rb] … per merits de sant Matheu e de sent bernabe era mantenent deliurat
Note inclou la rúbrica “per que en santa mare sglesia es mes cantat lavengelj de sant Matheu E les pistoles [sic] de sant Paul njls salms de daujd”
ID no. of Witness 3 cnum 11601
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 202rb-204rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Mateu (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 202rb] De sent Matheu apostol
text: M6Atheu ac dos noms: so es mateu … e fo aiustat ala companya dels euangelistes e fo aposat al nombre dels martirs
text: M6Atheu apostol dementre que preicaua en Etiopia en la Ciutat qui a nom [f. 202va] valdabis atroba dos encantadors … [ 204rb] … per merits de sent matheu e sent barnabe era mantenent deliurat
ID no. of Witness 4 cnum 11494
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxx-ccxxiiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Mateu (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxx] La interpretacio
text: Mateu ach ii noms ço es Matheu e Levi … e fo ajustat a la companya dels avangelistes e fo aposat a la corona dels martirs
tit.: De la vida de sent Matheu
text: Matheu apostol dementra que preicave en Etipoia en la ciutat qui ha nom Vailldabis … [ cccxxiiii] … per merits de sent Matheu e de sent Barnabe era mantinent desliurat
ID no. of Witness 5 cnum 10982
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. ccxviivb-ccxixvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Mateu (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxviivb] dela entrepretacion del nom
text: M3Atheu ac .ij. noms so es metheu eleuj … e fo aplegat al nom dels apostols e fo ajustat ala compaya dels euengelistes e fo posat al nom dels martris [sic]
rubr.: [ ccxviiira] De sent matheu apostol e euengelista
text: M3Atheu apostol de mentre que preicaua en eçopia en la ciutat que a nom valdabis on troba .ij. encantadors … [ ccxixvb] … per merits de sent matheu e de sent barnabe mantinent eren deliurats
ID no. of Witness 6 cnum 11244
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxxxviiirb-cxcrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Mateu (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxviiirb] La interpretacio de sanct Matheu apostol
text: [m]5Atheu hague dos noms:çoes matheu e leui … E son posat ala companyia dels martyrs
tit.: La vida de sant Matheu
text: [ clxxxviiiva] [m]4Atheu apostol mentre que prehicaua en ethiopia enla ciudad de nadabar … [ cxcrb] … per merits de sanct matheu e de sant barnabe era encontinent desliurat
ID no. of Witness 7 cnum 10061
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxlixrb-cclirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Mateu (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlixrb] La interpretacio de sanct matheu
text: [M]3Atheu hague dos noms: ço es matheu e leui … [ ccxlixva] … E fonch aiustat ala companyia dels euangelistes. E fonch posat ala companyia dels martyrs
rubr.: La vida de sanct matheu
text: M5Atheu apostol mentre que prehicaua en ethiopia en la ciutat de nadabar troba dos encantadors … [ cclirb] … per merits de sanct matheu e de sanct barnabe era encontinent desliurat
ID no. of Witness 8 cnum 10766
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxxxviiivb-clxxxixra-cxcrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Mateu (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxviiivb] La interpretacio de sanct Matheu apostol
text: M4Atheu hague dos noms: ço es Matheu e Leui … E fon ajustat ala companyia dels euangelistes. E fon posat ala companyia dels martyrs
rubr.: La vida de sanct Matheu
text: [ clxxxixra] M5Atheu apostol mentre que prehicaua en Ethiopia enla ciutat de Nadabar:troba .ij. encantadors … [ cxcrb] … per merits de sanct matheu e de sant barnabe era encontinent delliurat
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2011-11-30