Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10756
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Eustachio
La vida de sant Eustaqui
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1090-98
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12168
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxcixvb-ccirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Eustaqui (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcixvb] De sent eustaxi
text: E2ustaxi auia nom dabans plaent efo maestre dels caualers den Traya emperador … [ ccirb] … Eaqui els li faeren bela esgleya els sofriren passio aldie que hom diu .kalendes de Noembre
ID no. of Witness 2 cnum 12085
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 248vb-250vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Eustaqui (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 248vb] De sant Eustaxi
text: E3ustaxi auja nom dabans plasent E fo masestre dels cauales den traya lemperador … [ 250vb] … Els christians los sebeliren honradament en .j. loch mot [sic] honrat E aqui ells lus feren .j. glesa Els sofferiren passio en lo dia que hom diu kalendes de Noembre
ID no. of Witness 3 cnum 11513
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccclxv-ccclxviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Eustaqui (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccclxv] De la vida de sent Eustaxi
text: Eustaxi avia nom denant Plaent e fo maestra dels cavallers den Traya lemperador … [ ccclxviii] … e aqui ells li faeren bella esgleya ells sofferiren passio en lo die que hom diu kalendes de novembre
ID no. of Witness 4 cnum 11243
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxxxviirb-clxxxviiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Eustaqui (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxviirb] De sant Eustachi
text: [e]5Ustachi hauia nom abans plaent. e fon mestre dels cauallers de traja emperador … [ clxxxviiirb] … E apres foren soterrats molt honradament: en vn loc on chrestians hauien feta vna sglesia
ID no. of Witness 5 cnum 10060
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxlviivb-ccxlixrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Eustaqui (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlviivb] La vida de sanct Eustachi
text: E5Ustachi hauia nom abans plaent: e fonch maestre dels cauallers de trayan lemperador … [ ccxlixrb] … E apres foren soterrats molt honradament en vn loch on chrestians hauien feta vna sglesia
ID no. of Witness 6 cnum 10765
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxxxviirb-clxxxviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Eustaqui (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxviirb] De sanct Eustachi
text: E4Ustachi hauia nom abans plaent: e fon mestre dels cauallers de Traja emperador … [ clxxxviiivb] … E apres foren soterrats molt honradament:en vn loch hon chrestians hauien feta vna sglesia
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14