Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10755
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Lamberto
La vida de sant Lambert
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:955-56
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12144
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxixvb-clxxrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lambert (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ clxixvb] L2Ambert fo hom de noble linatge mas pus noble era per sanctadat ede uide e fo ensenyat a letres en sa jnfanteza … [ clxxrb] … perque alcuns quin escaparen dela sua companya ne portaren lo seu cors amagadement eenla sua esgleya els lo seboliren honradement
Note espai en blanc per a la rúbrica que no fou executada
ID no. of Witness 2 cnum 12072
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 226vb-227ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lambert (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 226vb] De sant lambert
text: L3ambert fo honor de noble linatge mes pus Noble era per sanctetat de vida … [ 227ra] … per que alscuns quj nescaparen dela sua compaya ne portaren lo seu cors amagadament
ID no. of Witness 3 cnum 11600
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 202ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lambert (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 202ra] L6Ambert fo home de noble linatge. Mes pus noble era per santedat de uida … [ 202rb] … per que alcuns qui nescaparen de la sua companyant porteren lo seu cors amaguadament en la sua gleysa el sebeliren honrament
ID no. of Witness 4 cnum 11493
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cccxx
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lambert (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxx] De la vida de sent Lambert
text: Lambert fo hom de noble linatge mas pus era noble per santadat de vida … ne portaren lo seu cors amaguadament en la sua esgleya el saboliren honradement
ID no. of Witness 5 cnum 10981
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. ccxviiva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lambert (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxviiva] De sent lambert
text: L3Ambert fo hom de noble liyatge mas pus noble era per santedat de uida … [ ccxviivb] … per que alscuns qui escaparen de la sua compaya ne portaren lo seu cors amagadament enla sua ecclesia el sebuliren honradament
ID no. of Witness 6 cnum 11242
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxxxvivb-clxxxviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lambert (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxvivb] De sant Lambert
text: [l]5Ambert fon home noble de linatge: mas mes noble era per santedat de vida … [ clxxxviirb] … sen portaren lo seu cors amagadament enla sua sglesia:e soterraren lo honradament
ID no. of Witness 7 cnum 10059
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. cclxviirb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lambert (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlviirb] La vida de sanct Lambert
text: L5Ambert fonch home noble de linatge: Mas mes era noble per sanctedat de vida … [ ccxlviivb] … Perque alguns qui scaparen dela sua casa sen portaren lo seu cors amagadament en la sua sglesia: e soterraren lo molt honradament
ID no. of Witness 8 cnum 10764
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxxxvivb-clxxxviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lambert (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxvivb] De sanct Lambert
text: L5Ambert fon home noble de linatge:mas mes noble era per santedat de vida … [ clxxxviirb] … Perque alguns qui scaparen dela sua casa:sen portaren lo seu cors amagadament enla sua sglesia e soterraren lo honradament
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14