Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10754
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Eufemia
La vida de santa Eufèmia
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:951-54
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 12143
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. clxixrb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Eufèmia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxixrb] De sancta eufemia
text: E2ufemja fo fiyla del Sanador de Roma ecant la uju los crestians turmentar en poder den Dioclecia … [ clxixva] … Aquesta sancta uerge lou atu senyor la tua esgleya eprech per nos pecadors eduga ab tu los nostres uots bonament
ID no. of Witness 2 cnum 11743
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 51vb-53ra ff. 131vb-133ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Eufèmia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 51vb] De senta eufemia
text: E2ufemia es dita de eu que es be. e de femina profitable e honesta … [ 53ra] … aquesta sancta uerge loa tu seyner e la tua gloria e prec per nos peccadors. E aduga a tu los nostres uotz bonament
ID no. of Witness 3 cnum 12071
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 225vb-226vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Eufèmia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 225vb] Del nom de santa euffemja
text: R3uffemja [sic] es dita de eu que es be e de femja profitable … ab tocament per bona obra E ab buffament de deuocio
rubr.: De santa Euffemja
text: E4uffemja fo fila del senador de Roma E quant ela vesech los crestias turmentar en poder den dioclecia … [ 226va] … aquesta verge lausa tu senyor la teua glesa e prech per nos peccadors E aduga a nos los [f. 226vb] nostres vots bonament
ID no. of Witness 4 cnum 11599
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 201ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Eufèmia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: De senta Eufemia
text: E6Vfemia es dita de eu que es ben he de femia profitabla … ab tocament per bona obra. e ab bufament de deuocio
text: E7Vfemia fo fila del cenador de roma e quant ela uese los crestians turmentar en poder den Dioclecia … Aquesta santa uerge loes atu seyner la tua gleysa. e prec per nos peccadors e adugua atu los nostres uots bonament AMEN
ID no. of Witness 5 cnum 11492
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cccxix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Eufèmia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxix] De la interpretacio de santa Eufemia
text: Eufemia es dit de eu be e de femina … ab tocament per bona obra e ab buffament de devocio
tit.: De la vida de santa Eufemia
text: Eufemia fo filla del cenedor de Roma e quant ella viu los chrestians turmentar en poder den Dioclecia … e prech per nos peccadors e aduga a tu les nostres oracions bonaments
ID no. of Witness 6 cnum 10980
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. [ccxvi]-ccxviiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Eufèmia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [ccxvi]] […]
text: […] … [ ccxviirb] … aquesta santa uergen lou atu senyer la tua egleçia e prec per nos peccadors e aduga a [ccxviiva] tu los nostres uots bonament
Note del f. ccxvi només en resta un bocí
ID no. of Witness 7 cnum 11241
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. clxxxvira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Eufèmia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxvira] La interpretacio de santa Eufemia
text: [e]4Ufemia es dita de que es be e de femina: quasi bona fembra … [ clxxxvirb] … ab tocament per bona obra:e ab buffament de deuocio
tit.: La vida de santa Eufemia
text: [e]5Ufemia fonc filla del senador de roma. E quant ella veu los chrestians turmentar: en poder de dioclecia emperador:ella sen ana al iutge … [ clxxxvivb] … e prec per nosaltres peccadors, e aport a tu los nostres vo[t]s bonament
ID no. of Witness 8 cnum 10058
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxlvirb-ccxlviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Eufèmia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlvirb] La interpretacio de sancta eufemia
text: [E]3Ufemia es dita de eu que es be e de femina quasi bona fembra … [ ccxlviva] … ab tocament per bona obra: e ab buffament de deuocio
rubr.: La vida de sancta eufemia
text: E5Ufemia fonch filla del senador de roma: e quant ella veu los chrestians turmentar en poder den dioclecia emperador … [ ccxlviirb] … Aquesta sancta verge loe atu senyor la tua sglesia: e prech per nosaltres peccadors: E aport atu los nostres vots bonament
ID no. of Witness 9 cnum 10763
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. clxxxvira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Eufèmia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxvira] La interpretacio de sancta Eufemia
text: E5Ufemia es dita de eu que es be e de femina : quasi bona fembra … ab tocament per bona obra : e ab buffament de deuocio
rubr.: La vida de sancta Eufemia
text: E4Ufemia fonch filla del senador de Roma.E quant ella veu los chrestians turmentar: en poder de Dioclesia emperador … [ clxxxvivb] … Aquesta sancta verge loe a tu senyor la tua sglesia : e prech per nosaltres peccadors: e aport a tu los nostres vots bonament
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2010-11-02