Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10753
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Cornelio et Cypriano
La vida de sant Corneli i de sant Cebrià
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:949-50
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12142
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. clxixra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Corneli i de sant Cebrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxixra] De sent corneli
text: C2orneli fo papa e successor de sent fabia efo exeylat ab los seus clergues per en deci emperador … [ clxixrb] … E cant fo menat al loch on lo deujen escapçar el mana als seus que donassen .xxx. morabatins al degolador epres .i. drap ab ques cobri los huyls eaci el reebe la corona del martiri
Note els altres testimonis inclouen a la rúbrica la vida de sant Cebrià. En aquest manuscrit, s’exlou l’explicació del nom
ID no. of Witness 2 cnum 12070
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 225rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Corneli i de sant Cebrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 225rb] Del nom de sant Cornelj
text: C3orneli es enterpretat que vol dir entenent la circumsisio Car el entes e entenent serua la circum- [f. 225va] cisio … el hac sobirana mjxtura de gracia e de virtuts e la heretat dels celestials gaugs
rubr.: De sant Corneli papa
text: C4orneli fo papa e succesidor de sent fabia … [ 225vb] … E pres .j. drap ab ques cobris los vls E axi el resebech la corona del martirj
ID no. of Witness 3 cnum 11598
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 200vb-201ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Corneli i de sant Cebrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 200vb] De sent Corneli e de sent Sebria
text: C6Orneli es enterpretat que uol dir entenent la circumcisio car el entes. e entenent serua la Circusio [sic] … e la heretat dels celestials guangs
text: C7Orneli fo papa e successor de sent Fabian … [ 201ra] … e pres un drap ab ques cobri los uls. e ayxi el resebee la corona del martiri
ID no. of Witness 4 cnum 11491
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxviii-cccxix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Corneli i de sant Cebrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxviii] De la interpretacio del nom de sent Corneli
text: Corneli es interpretat que vol dir circumcisio car ell entes e entanent … per ço com ell ach sobirana mixtura de oracio e de virtut e la aratat dels goigs
tit.: De la vida de sent Corneli
text: Corneli fo papa e succehidor de sent Fabia … [ cccxix] … e pres hun drap ab ques cobri los huylls e axi ell reebe la corona del martiri
ID no. of Witness 5 cnum 11240
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxxxvvb-clxxxvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Corneli i de sant Cebrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxvvb] La interpretacio de sanct Corneli. e de sant Cebria.
text: [c]5Orneli vol dir entenent circuncisio. Car ell entes: … e la heretat deles celestials benauenturançes
tit.: La vida de sant Corneli e de sant Cebria
text: [c]5Orneli fon papa e successor de sant fabia … [ clxxxvira] … e pres vn drap abques cobri los vulls. E axi ell rebe la corona de martyri
ID no. of Witness 6 cnum 10057
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. ccxlvira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Corneli i de sant Cebrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlvira] La interpretacio de sanct corneli e de sanct cebria
text: [C]5Orneli vol dir entenent circumcisio. Car ell entes: e entenent serua la sua circumcisio … e la heretat dels celestials goigs
rubr.: La vida de sanct corneli e de sanct cebria
text: C5Orneli fonch papa e successor de sant fabia … [ ccxlvirb] … e pres vn drap ab ques cobri los vlls. e axi ell rebe la corona de martyri
ID no. of Witness 7 cnum 10762
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxxxvvb-clxxxvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Corneli i de sant Cebrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxvvb] La interpretacio de sanct Corneli: e de sanct Cebria
text: C4Orneli vol dir entenent circuncisio. Car ell entes:e entenent serua la sua circuncisio … e la heretat deles celestials benaventurançes
rubr.: La vida de sanct corneli e de sanct Cebria
text: C5Orneli fon papa e successor de sant Fabia … [ clxxxvira] … e pres vn drap ab ques cobri los vlls. E axi ell rebe la corona de martyri
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14