Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10752
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De exaltatione sancte Crucis
De l'alçament de la santa Creu
De l'exaltament de la santa Creu
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:930-38
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12141
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxviira-clxixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De l'alçament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviira] Del exalçament dela santa creu
text: L2axalçament dela sancta creu es dit per ço cor [f. clxviirb] enaytal die la fe ela sancta creu fo molt exalçade … [ clxixra] … mas apres per manament del sant baro ela fo deliurade tantost
ID no. of Witness 2 cnum 12069
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 223rb-225rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De l'alçament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 223rb] Del exalçament dela santa crou
text: L3exalsament dela santa crou es dit per so cor en aytal die la fe Ela santa crou fo molt exalsade … [ 223va] … que daquj on mort nexia que vidan nasques E pudor es passada en suauesa de bona odor
rubr.: Dela santa Creu
text: L3exalsament dela santa crou es celebrat sollempnalment per la glesa per so car en ela fo molt exalsada la nostre fe … [ 225rb] … mes apres per manament del sant baro ela fo deljurada
ID no. of Witness 3 cnum 11597
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 198vb-200vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De l'alçament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 198vb] Del exansament dela santa crou
text: L3Exansament de la santa crou es dit per so car en aytal dia la fe ela santa crou fo molt exansada … [ 199ra] … que daqui on mort nexia que uida nasques he pudor es pasada en suauesa de bona odor
rubr.: Mira
text: L7Eixansament de la santa crou es celebrat sollempniament per lesgleysa … [ 200vb] … apres per manament del sant baro ela fo deliurada
ID no. of Witness 4 cnum 11490
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxv-cccxviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De l'alçament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxv] Lo axalsament de la santa Creu
text: Lo axalsament de la santa Creu es dit per ço cor aytal die la fe e la santa Creu fo exalsade … per que es cantat que dequi hon mort naxia que vida na nasques e pudor es passade en suavitat de tota odor
tit.: Lo axalsament de la santa Creu
text: Lo exalsament es celebrat sollempnialment per la Esgleya per ço cor en ella fo molt exalsade la nnostra fe … [ cccxviii] … e vench la monge e menjame mas apres del menament del sant baro ella fo desliure
ID no. of Witness 5 cnum 10979
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. ccxiiiirb-[ccxvi]
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De l'alçament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxiiiirb] Delaxelsament dela santa crou
text: L3Exalsament de la santa crou es dit per so car en aytal dia la fe ela santa crou fo molt exalsada … […]
Note del f. ccxvi, que contenia també La vida de sant Corneli i de sant Cebrià, només en resta un bocí
ID no. of Witness 6 cnum 11239
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. clxxxiiiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De l'alçament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiiiira] Del exalsament dela santa creu
text: [l]5O exalçament dela sancta creu es dit per ço com en aquell dia la fe e la sancta creu fonc exalçada … [ clxxxiiiirb] … Que daqui on mor naxia.quen nasques vida: e pudor es passada en suauitat de bona odor
ID no. of Witness 7 cnum 10056
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxliiiira-ccxlvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De l'alçament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxliiiira] Del exalçament dela sancta creu
text: L5O exalçament dela sancta creu es dit: perço com en aquell dia la fe: e la sancta creu fonch exalçada … [ ccxliiiirb] … Que daqui on mort naxia: quen nasques vida. e pudor es passada en suauitat de bona odor
rubr.: Lo celebrament dela sancta creu
text: [L]5O celebrament dela sancta creu es celebrat solennament per la sglesia … [ ccxlvira] … Apres lo sanct baro per virtut de deu la desliura
ID no. of Witness 8 cnum 10761
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxxxiiiira-clxxxvvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De l'alçament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiiiira] Del exalsament dela sancta Creu
text: L4O exalçament dela sancta Creu es dit: perço com en aquell dia la fe e la sancta creu fonch exalçada … Que daqui hon mort naxia. quen nasques vida: e pudor es passada en suauitat de bona odor
rubr.: Lo celebrament dela sancta Creu
text: L5O celebrament dela sancta creu es celebrat solennament per la sglesia … [ clxxxvvb] … Apres lo sanct baro per virtut de deu la delliura
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14