Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10751
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Protho et Iacincto
La vida de sant Prompt i sant Jacint
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:925-29
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12140
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxvira-clxviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Prompt i sant Jacint (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvira] De sent prot ede sent jacint ede sancta [sic]
text: P2rot een Jacint foren donzels ecompanyons en estudi de filosofia ab na Eugenia fiyla den Felip qui era hom molt noble de Roma e sanador … [ clxviira] … on con noli uolguessen sacrificar lo Rey los feu escapçar perque foren coronats per martiri
Note inclou la vida de santa Eugènia, que no s’esmenta a la rúbrica
ID no. of Witness 2 cnum 12068
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 222rb-223rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Prompt i sant Jacint (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 222rb] De santa Eugenja
text: Eugenja Estech en temor de deu ab sos companyos E quant lo prebost del monestir fo mort ela fo elegida en aquel offici … [ 223rb] … E co no volguessen sacrifficar lo Rey los feu escapsar per que foren coronats per martiri
Note se salta les primeres línies dedicades a presentar sant Prompt i sant Jacint
ID no. of Witness 3 cnum 11596
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 197vb-198vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Prompt i sant Jacint (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 197vb] De sent prot e de sent eugenja
text: P6Rot en Jacint foren donzels e companyos en estudi de filosophia … [ 198vb] … On con no li uolguessen sacrificar lo rey los fe escapsar per que foren coronats per martiri
ID no. of Witness 4 cnum 11489
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxii-cccxv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Prompt i sant Jacint (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxii] De la vida de sent Prot e Jasint companys e santa Eugenia
text: Prot e Jacint foren donzells e companyons en estudi de philosofia … [ cccxv] … on con no li volguessen sacrificar lo rey los feu escapsar per que foren coronats per martiri
ID no. of Witness 5 cnum 10978
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. ccxiiira-ccxiiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Prompt i sant Jacint (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxiiira] De sent prot e de sent jacint
text: P3rot e jacjnt foren donçels e companyons en estudi de philosofia … [ ccxiiiirb] … On con noli uolgue sen sacrificar lo Rey los feu escapsar per que foren coronats per martirj
ID no. of Witness 6 cnum 10022
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, Ms. B-109 (b) (BITECA manid 2439)
Copied 1401 [?] - 1500 [?]
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Prompt i sant Jacint (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 1ra] ment es tu apellada baro con tu sies fembra e fasses tos fets baronjlment … [ 1vb] … e jo son Eugenia filla tua e aquests .ij. son en Prot e en Jacint qui han ab mi estat E quant lo pare la
Condition fragment acèfal i incomplet
ID no. of Witness 7 cnum 10055
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxliivb-ccxliiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Prompt i sant Jacint (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxliivb] La vida de sanct Prompt e sanct Jacint
text: P5Rompt e iacint foren donzels: e companyons en studi de philosophia … [ ccxliiiira] … perque foren coronats per martyri
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14