Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10750
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Gorgonio et Dorotheo
La vida de sant Gorgoni i sant Doroteu
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:924
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 12139
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. clxvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gorgoni i sant Doroteu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvira] De sent gorgonj e de sent doroteu
text: G2orgonj e en dorotheu eren molt honrats al palau den Dioclecian en la ciutat de Nicomedia … lo bisbe den papi Rey lon porta en Gallia el posa al monastir de Gors
ID no. of Witness 2 cnum 11595
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 197va-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gorgoni i sant Doroteu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 197va] De sent Gorgoni e de sent Dorotheu martirs
text: G6Orgoni en Dorotheu eren mot honrats en lo palau den dioclecia en la Ciutat de nicomedia … [ 197vb] … lon porta en Guallia el pausa onradament en lo monestir de Gors
ID no. of Witness 3 cnum 11488
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cccxii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gorgoni i sant Doroteu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxii] Les vides de sent Gorgoni e Darotheu
text: Gorgoni e Darotheu foren molt honrats en lo palau den Dioclecia en la ciutat de Nicomedia … lo bisbe den Pipi rey lon porta en GAlia el posa honradement en lo monestir de Tors
ID no. of Witness 4 cnum 10977
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. ccxiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gorgoni i sant Doroteu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxiiira] De sent Gorgoni e de sent doroteu
text: G3Orgoni e dorotheu eren molt honrats al pelau [sic] den diocleçia en la ciutat de nicomedia … lon porta en gallia el posa el monestir de gors
ID no. of Witness 5 cnum 10054
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. ccxliiva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gorgoni i sant Doroteu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxliiva] La vida de sanct gorgoni: e sanct dorotheu
text: G5Orgoni e en dorotheu foren molt honrats en lo palau den dioclecia en la ciutat de nichomedia … [ ccxliivb] … El posa honradament en lo monestir de tors
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14