Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10749
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Adriano
La vida de sant Adrià
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:918-23
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12138
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxivva-clxvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Adrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxivva] De sent adria
text: A2dria fo marturiat per lemperador en maximja con aoras .ia. ydola enla ciutat de Nicomedia … [ clxvira] … lo seu cors esebolirenlo costal cors deson marit
Note acompanya al relat un miracle els encapçalat per la rúbrica “miracle” i iniciat per una caplletra de dues unitats de pautat
ID no. of Witness 2 cnum 12067
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 220vb-222rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Adrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 220vb] De sent Adria
text: A4dria fo marturiat per lemperador En maximja on co en maximja adoras vna Ydola en la Ciotat de njcodemja … [ 222rb] … Els crestians lus resposeren nos venjm de Nicomedia e anam non Eugenja
Note l'explicit que donem no és el mateix que presenten els altres testimonis, ja que deixa de copiar les darreres vint o trenta línies del text. A continuació, inclou una vida de santa Eugènia (que en els altres testimonis està dins la vida de sant Prompt i sant Jacint) i afegeix en vermell, al costat de la rúbrica, “non debet esse spatium”
ID no. of Witness 3 cnum 11594
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 196ra-197va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Adrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 196ra] De sent Adrian
text: A7Drian fo marturiat per lemperador en maximian a[ores] una ydola en la Ciutat de Nicomedia … [ 197va] … els fesels preyren lo seu cors el sebeliren costal cors de son marit
ID no. of Witness 4 cnum 11487
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccix-cccxii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Adrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccix] De la vida de sent Adria
text: Adrian fo marturiat per lemperador en Maximia on con en Maximia ahoras i idola en la ciutat de Nicomedia … [ cccxii] … els faels preseren lo seu cors el sabulliren costa lo cors de son marit honradement
ID no. of Witness 5 cnum 10976
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. ccxiva-ccxiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Adrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxiva] de sent adria
text: [A]3dria do marturiat per lemperador en maximia on con en maximia aoras [sic] una idola en la ciutat de nicomedia … [ ccxiiira] … els feels preseren lo seu cors el sebuliren costal cors de son marit
ID no. of Witness 6 cnum 11238
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxxxiivb-clxxxiiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Adrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiivb] La vida de sant adria
text: [a]5Dria fon martyrizat per lemperador maximia. Loqual adoraua vna ydola enla ciutat de nichomedia … [ clxxxiiiira] … E los faels prengueren lo seu cors. e soterraren lo molt honradament al costat dels martyrs
ID no. of Witness 7 cnum 10053
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxlira-ccxliiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Adrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlira] La vida de sanct adria
text: A5Dria fonch martirizat per lemperador maximia. Lo qual adoraua vna ydola en la ciutat de nichomedia … [ ccxliiva] … E los faels prengueren lo seu cors: e soterraren lo molt honradament al costat dels martyrs
ID no. of Witness 8 cnum 10760
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxxxiivb-clxxxiiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Adrià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiivb] La vida de sanct Adria
text: A4Dria fon martirizat per lemperador Maximia. Lo qual adoraua vna ydola enla ciutat de Nichomedia … [ clxxxiiiira] … E los faels prengueren lo seu cors: e soterraren lo molt honradament al costat dels martyrs
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14