Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10748
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De nativitate sancte Marie Virginis
De la nativitat de la Verge Maria
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Editat a: Càmara i Sempere (2010), La mare de Déu en el Flos sanctorum romançat (1494) 213-28
Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:900-17
Subject MARIOLOGIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12137
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxlirb-clxivva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la nativitat de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlirb] Del neximent de nostre done sancta Maria
text: L2o neximent dele uerge madona sancta Maria. qui nasch del trip de iuda … [ clxivva] … E apres .iij. dies deus uolent emadona sancta Maria. loant ela sen ana anostre senyor
Note acompanyen al relat del naixement de la verge una sèrie de miracles tots ells encapçalats per la rúbrica “miracle” i iniciats per una caplletra de dues unitats de pautat
ID no. of Witness 2 cnum 12066
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 217vb-220vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la nativitat de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 217vb] Del neximent dela verges [sic]
text: L4o nexament dela verge Maria que nasch del trip de Juda … [ 220vb] … E apres .iij. dies el lausan la verge Marja ell sen ana a nostra senyor
ID no. of Witness 3 cnum 11593
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 192va-196ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la nativitat de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 192va] Del [nexement] dela verge Maria gloriosa
text: L7O nexement dela uerge maria que nasc del trip de juda … [ 196ra] … e apres .iij. dies deus uolent senta maria lausan ela sen ana a nostre senyor
ID no. of Witness 4 cnum 11486
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccciii-cccix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la nativitat de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccciii] La nativitat de la verge Maria
text: Lo naximent de la Verga Maria qui nasch del trip de Juda ach naximent de la linyade reyal de David … [ cccix] … per que com la vaes sens tot mal ell la rate als seus amichs qui pensaren be della e apres iii dies Deus volent santa Maria loan sen ana a Nostra Senyor
ID no. of Witness 5 cnum 10975
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. ccviivb-ccxirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la nativitat de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccviivb] Del neximent de la uerge Maria
text: L3O neximent de la uerge Maria qui nasch del trip de juda … [ ccxirb] … En apres .iij. dies deus uolen santa Maria loan ella sen ana a nostra senyor
ID no. of Witness 6 cnum 11237
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxxixvb-clxxxiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la nativitat de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxixvb] Dela natiuitat de la verge Maria
text: [l]5A natiuitat dela verge maria que nasque del trib de iuda:e hague naximent del linatge real de dauid … [ clxxxiivb] … Perque la rete als seus amics E apres tres dies loant sancta Maria ella rete lanima a deu
ID no. of Witness 7 cnum 10052
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxxxviiva-ccxlira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la nativitat de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxviiva] Dela natiuitat dela verge Maria
text: L5A natiuitat dela verge maria: que nasque del trib de iuda … [ ccxlira] … E apres tres dies loant sancta Maria: ella rete lanima a deu
ID no. of Witness 8 cnum 10759
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxxixvb-clxxxiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la nativitat de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxixvb] Dela natiuitat de la verge Maria
text: L5A natiuitat dela verge Maria que nasque del trib [sic] de juda … [ clxxxiivb] … E apres tres dies loant sancta Maria ella rete lanima a deu
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2010-02-11