Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10747
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Egidio
La vida de sant Egidi
De sant Geli
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:887-90
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12136
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxva-cxlirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Egidi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxva] De sent Gili
text: G2ili fo engenrat en la ciutat de Tenes enat del linatge reyal efo en senyat aletres … [ cxlirb] … alqual loch foren ohits cantys dangels qui sen portaren la sua anima sus alcel altament cantan clarament
ID no. of Witness 2 cnum 12065
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 217ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Egidi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 217ra] De sant Geli prolech
text: G3eli es dit de e que vol dir senes e de geos que es terra … diujnal per amor quj resembla lamant per lamat
rubr.: De sant geli
text: G3eli fo engenrat en la Ciotat detenes e nat de linatge Rial … [ 217vb] … En lo qual loch foren ausits cors danquells quj sen portaren la sua anjma sus al cel altament cantant clarament
ID no. of Witness 3 cnum 11592
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 191vb-192va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Egidi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 191vb] De sent Geli
text: G6Eli es dit de e que uol dir senes e de gios que es terra … diuinal per amor qui resembla la mant per la mar
text: G7Ili fo engenrat en la Ciutat Datenes e nat de linyatge rial … [ 192va] … qui sen porteren la sua amina [sic] fins al cel cantan clarament
ID no. of Witness 4 cnum 11485
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccci-ccciii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Egidi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccci] La interpretacio del nom
text: Gili es dit de e qui vol dir senes e de gios qui es terra … e divinal per amor qui ressembla lamant per lamat
tit.: De la vida de sent Gili
text: Gili fo engenrat en la ciutat de Tenes e nat de linatge reyal … [ ccciii] … en lo qual loch foren hoits cors dangels qui sen portaven la sua anima sus al çel altament cantant clarament
ID no. of Witness 5 cnum 10974
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. ccvivb-ccviiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Egidi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccvivb] De sent gilj
text: G3ili fo enjenrat enla ciutat detenes e nat de liyatge real … [ ccviiva] … qui sen portaren la sua anima fins al cel altament cantant clarament
ID no. of Witness 6 cnum 11236
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. clxxixra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Egidi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxixra] La interpretacio de sant Egidi
text: [e]5Gidi es dit de e:que vol dir sens.e de geos que vol dir terra … e diuinal per amor qui resembla lamant al amat
tit.: De sant Egidi
text: [e]5Gidi fon engenrat enla ciutat de athenes.e nasque de linatge real. E amostraren li de letres com era infant … [ clxxixvb] … Enlo qual loc foren oits cants dangels: qui sen portauen la sua anima al cel cantant altament e clara
ID no. of Witness 7 cnum 10051
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxxxviva-ccxxxviiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Egidi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxviva] La enterpetacio [sic] de sanct egidi
text: E5Gidi es dit de e: que vol dir sens. e de geos que vol dir terrra [sic] … [ ccxxxvivb] … e diuinal per amor qui resembla lamant al amat
rubr.: La vida de sanct egidi
text: [E]5Gidi fonch engenrat en la ciutat de athenes. e nat de linatge real … [ ccxxxviiva] … qui. sen portauen la sua anima al cel cantant altamant [sic] e clara
ID no. of Witness 8 cnum 10758
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. clxxixra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Egidi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxixra] La interpretacio de sanct Egidi
text: E4Gidi es dit de e:que vol dir sens:e de geos que vol dir terra … e diuinal per amor qui resembla lamant al amat
rubr.: De sanct Egidi
text: E5Gidi fon engenrat enla ciutat de Athenes. e nasque de linatge real … [ clxxixvb] … qui sen portauen la sua anima al cel cantant altament e clara
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2010-02-03