Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10746
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Mamertino
La vida de sant Mamertí
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:898-99
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12135
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clixvb-clxva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Mamertí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clixvb] De sent mamanti
text: [ clxra] M2amanti fo primerament paga e axi con el colia .ia. ydola el perde luyl ela sua ma li seca … [ clxva] … e ablos altres el porta lo cors ala ciutat efo sebolit enla esgleya de sent germa. molt honradement
ID no. of Witness 2 cnum 12064
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 216rb-217ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Mamertí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 216rb] De sant mamet
text: M4amet fo primerament paga e axi co ell colia .j. ydola el perdech lul … [ 217ra] … el porta lo cos a la ciotat E fo sabolit en la glesa de sent germa molt honradament
ID no. of Witness 3 cnum 11591
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 191ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Mamertí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 191ra] De sent Mamenti
text: M7Amenti fo primerament pagua e en ayxi con el colia una una [sic] ydola el perdee lul … [ 191vb] … el porta lo cors e fo sebelit en la gl[esia de] sent Germa
ID no. of Witness 4 cnum 11484
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccc-ccci
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Mamertí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccc] De la vida de sent Mamenti
text: Mamenti primerament pagua e axi con ell colia una idola ell perde luyll … [ ccci] … per que vench al cors e ab los altres ell porta lo cors a la ciutat e fo sabullir en la esgleya de sent Jerma honradement
ID no. of Witness 5 cnum 10973
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. ccvira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Mamertí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccvira] De sent mementi
text: M3Amenti fo primerament paga e axi con el colia una ydola el perde lul … [ ccvivb] … el porta lo cors ala ciutat e fo cebulit en la ecclesia de sant jerma [sic] molt honradament
ID no. of Witness 6 cnum 10050
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. ccxxxvira-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Mamertí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxvira] La vida de sanct mamerti
text: [M]4Amerti fonc primerament paga. e axi com ell colia vna ydola perde lavn [sic] vll … [ ccxxxviva] … e aiuda a portar lo cors ala ciuitat. E fonch soterrat en la sglesia de sant germa molt honradament
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14