Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10745
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Lupo
La vida de sant Llop
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:895-96
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12134
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. clixva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llop (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clixva] De sent lop
text: L2op nasch de linatge Reyal enla ciutat dorlents e resplendi per uirtuts efo resecut per archabisbe en la ciutat de .Genona. … [ clixvb] … En apres el car per moltes uirtuts se reposa en pau deuant deu
Note text proper al ms. de París
ID no. of Witness 2 cnum 12063
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 215vb-216rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llop (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 215vb] De sent lop
text: L3op nasch del linatge rial [sic] en la Ciotat dorles … [ 216rb] … En apres el molt clar per moltes virtuts se repausa en pau dauant deu
ID no. of Witness 3 cnum 11590
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 190va-191ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llop (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 190va] De sent Lop
text: L6Op nasc de linyatge rial [sic] en la Ciutat dorles … [ 191ra] … Enapres el clar per moltes uirtuts se repausa en pau denant deu
ID no. of Witness 4 cnum 11483
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxcix-ccc
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llop (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxcix] De la vida de sent Lop
text: Lop nasch de linatge reyral en la ciutat dorlents on con ell resplandis per virtuts … [ ccc] … en apres ell clar per moltes virtuts se reposa en pau denant Deu
ID no. of Witness 5 cnum 10972
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. ccvva-ccvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llop (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccvva] de sent lop
text: L3Op nasc de linatge real en la ciutat darles … [ ccvira] … Enapres el clar per moltes uirtuts en pau sereposa deuant deu
ID no. of Witness 6 cnum 11235
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxxviiiva-clxxixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llop (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxviiiva] La vida de sant Lop
text: [l]5Op nasque enla ciutat dorleans.enla qual com ell resplandeix per virtuts: … [ clxxixra] … Apres ell esser clar per moltes virtuts:se posa dauant deu en vera pau. En lany de nostre senyor.dc.x.en temps de eracli
ID no. of Witness 7 cnum 10049
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxxxvrb-ccxxxvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llop (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxvrb] La vida de sanct lop
text: L5Op nasque de linatge real en la ciutat dorlenchs … [ ccxxxvira] … se posa dauant deu en vera pau. En lany de nostre senyor dc.x. en temps de eracli
ID no. of Witness 8 cnum 10757
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxxviiiva-clxxixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llop (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxviiiva] La vida de sanct Lop
text: L5Op nasque enla ciutat Dorleans enla qual com ell resplandis per virtuts … [ clxxixra] … se posa dauant deu en vera pau. En lany de nostre senyor .dc.x. en temps de eracli
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14