Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10744
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Felice et Adaucto
La vida de sant Feliu prevere
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:886
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12131
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. clviiirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu prevere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clviiirb] De sent feliu preuere
text: F2eliu preuere el seu frare en faliu qui era atressi preuere foren offerts an dioclecia e acusats que eren crestians … [ clviiiva] … los pagans lon uolgren gitar perque los diables los prengueren sobrament
ID no. of Witness 2 cnum 12062
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 215va-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu prevere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 215va] De sent ffeliu
text: F4eliu preuere el seu frare en ffeliu que era preuera foren vferts en dioclecia … [ 215vb] … els pagas los ne volgueessen gitar lo diable los pres sobtament
ID no. of Witness 3 cnum 11588
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 189rb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu prevere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 189rb] De sent Feliu preuere
text: F7Eliu preuere el seu frare en Dut qui era preuera … [ 189va] … els paguans lols [sic] ne uolguessen gitar lo diable los pres sobtament
ID no. of Witness 4 cnum 11481
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. ccxcvii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu prevere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxcvii] De la vida de sent Feliu
text: Feliu prevera e lo seu frare prevera Feliu qui era prevera foren offerts a Dioclecia e Maximia … nels pagans los ne volguessen gitar lo diable los pres soptosament
ID no. of Witness 5 cnum 10970
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cciiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu prevere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cciiiirb] De sent Feliu e de sent aduit
text: F3Eliu preuera el seu frare en feliu qui era preuera … els pagans los ne uolgren gitar lo diable los pres sobtosament
ID no. of Witness 6 cnum 11234
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. clxxviiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu prevere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxviiira] De sant Feliu preuere
text: [ clxxviiirb] [f]5Eliu preuere e loseu frare feliu qui aximateix era preuere: foren offerts a dioclecia e maximia … foren presos soptosament perlos diables Sofferiren lur passio en lany de nostre senyor.cclxxxvij.
ID no. of Witness 7 cnum 10048
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. ccxxxvra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu prevere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxvra] La vida de sanct feliu preuere
text: [ ccxxxvrb] [F]4Eliu pruere [sic] : e lo seu frare feliu: qui aximateix [sic] era preuere … foren presos soptosament per los diables. Sofferiren lur passio en lany de nostre senyor .cclxxxvij.
ID no. of Witness 8 cnum 10756
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. clxxviiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu prevere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxviiira] De sanct feliu preuere
text: [ clxxviiirb] F5Eliu preuere e lo seu frare Feliu qui aximateix [sic] era preuere … foren presos soptosament perlos diables. Sofferiren lur passio en lany de nostre senyor .cclxxxvij.
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14