Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10742
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De decollatione sancti Iohannis baptiste
Degollament de sant Joan baptista
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:873-85
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12130
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clviira-clviiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Degollament de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clviira] Del degolament de sent johan babtista
text: D2el degolament de sent johan babtista es establida festa per iiij. rahons … [ clviiirb] … qui es estat liurat alpeccador que jau ab sacunyade eab la fembre aultra [sic]
Note presenta un text similar al dels altres testimonis, però al final afegeix una cita de sant Joan Crisòstom
ID no. of Witness 2 cnum 12061
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 213rb-215va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Degollament de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 213rb] Del degolament de sant Johan
text: D3el degolament de sent Johan es stablida festa per .iiij. rasons … [ 215va] … E adonchs lo sant baro prega deus per el e mantenent aquel fo garit del bras
ID no. of Witness 3 cnum 11587
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 187rb-189rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Degollament de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 187rb] Del degolament de sent Joan babtista
text: D6El degolament de sent johan. es establida festa per .iiij. rasons … [ 189rb] … lo sant baro pregua deus pel e mantenent fo garit del bras
ID no. of Witness 4 cnum 11480
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxciii-ccxcvii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Degollament de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxciii] Del degollament de sent Johan
text: Del degollament de sent Johan es establida festa per iiii rahons que en lo libra mistral del offici es trobat … [ ccxcvii] … e adonchs lo sant baro prega deus per ell e mantinent fo guarit del bras
ID no. of Witness 5 cnum 10969
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. ccirb-cciiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Degollament de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccirb] Del degolament de sent jouan babtiste
text: D3El degolament de sent jouan batista escolta aquesta festa per .iiij. rahons … [ cciiiirb] … lo sant baron prega deus perel e aquel fo garit del bras
ID no. of Witness 6 cnum 11232
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxxvrb-clxxviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Degollament de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxvrb] Lo degollament de sanct Johan baptista
text: [d]5El degollament de sanct johant baptista es ordenada festa per quatre raons: segons que enlo libre mitral del offici es trobat … [ clxxviirb] … E lauors lo sant baro prega deu per ell E encontinent fon guarit
ID no. of Witness 7 cnum 10046
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxxxivb-ccxxxiiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Degollament de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxivb] Lo degollament de sanct Johan baptista
text: D5El degollament de sanct iohan baptista es ordenada festa per .iiij. raons … [ ccxxxiiiira] … E lauors lo sanct baro prega deu por ell: E encontinent fonch guarit
ID no. of Witness 8 cnum 10754
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxxvrb-clxxviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Degollament de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxvrb] Lo degollament de sanct Joan baptista
text: D4El degollament de sanct Joan baptista es ordenada festa per quatre rahons … [ clxxviirb] … E lauors lo sanct baro prega deu per el: Encontinent fon guarit
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-12-19