Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10740
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Bernardo
La vida de sant Bernat abat
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1290 ? - 1320 ?
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:811-26
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12126
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clra-cliiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Bernat abat (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ clra] De sent bernat abat
text: B2ernat abat nasch en bolunya fo de molts nobles parents … [ cliiva] … En aquest abat nota lo diecatroba que en aquel die murj sent .bernat qui feu sens nombre de miracles
ID no. of Witness 2 cnum 12056
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 204ra-207rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Bernat abat (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 204ra] Del nom de sant Bernat prolech
text: B4ernat es dit de aber que es pou e font … quj fo companyo de sent bernat Enermal abat de valbona
rubr.: Del nom de sant bernat
text: B4ernat abat nasch en borgonya e fo fil de molts Nobles parens … [ 207rb] … labat nota lo dia e troba que en aquel dia morj Sent bernat que fe senes nombre de mjracles
ID no. of Witness 3 cnum 11582
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 176rb-179rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Bernat abat (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 176rb] De sent Bernat
text: B5Ernat abat es dit de abet que es pou o font e de nardus que es erba … qui \era/ companyo de sent Bernat En Ermalt abat de nal bona abat
text: [B]5Ernat abat uisc en bergunya e fo fil de mots nobles parens … [ 179rb] … labat nota lo dia e atroba que en aquel dia mori sent Bernat que fe ses nombre de miracles
ID no. of Witness 4 cnum 11475
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cclxxiii-cclxxix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Bernat abat (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxiii] La interpretacio del nom de sent Bernat
text: […] nardus qui es dit erba calda e homida … en Ermal abat de Vallbona
tit.: De la vida de sent Bernat
text: Bernat abat nasch en Burgunya e fo fill de molt nobles parents ach nom lo seu pare Celici e era cavaller motl bo e a Deus religios … [ cclxxix] … e troba que an aquell dia mori sent Bernat qui feu sens nombre de miraccles
ID no. of Witness 5 cnum 10964
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxcva-cxciiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Bernat abat (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcva] De sen Bernat abat
text: B3ERNAT Abat nasch en berguya e fo fil de molt nobles parents … [ cxciiiva] … labat nota lo dia e troba que en aquel dia muri sent Bernat qui feu sens nombre de miracles
ID no. of Witness 6 cnum 11227
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxvva-clxviiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Bernat abat (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvva] La interpretacio de sanct Bernat abat
text: [b]5Ernat abat es dit de ber: que es pou o font:e de nardus que es herba calda e humil … e en bernalt abat de vallbona
tit.: La vida de sanct Bernat. Abat
text: [ clxvvb] [b]5Ernat abat nasque en burgunya. Fon de molts nobles parents E hague nom lo seu pare celesti:e era caualler molt bo e religios a nostre senyor deu. … [ clxviiirb] … e feu molts daltres miracles e quasi innumerables deu per lo seu seruent
ID no. of Witness 7 cnum 10044
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxxrb-[?]
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Bernat abat (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxrb] La interpretacio de sanct Bernat
text: [ ccxxva] [B]5Ernat abat es dit de ber: que es pou: o font. e de nardus … qui fonch companyo de sanct Bernat. e en Bernalt abat de vallbona
rubr.: La vida de sanct Bernat abat
text: B5Ernat abat nasque en burgunya. fonch fill de molt nobles parents … […]
Note incomplet, manquen els ff. ccxxiii-ccxxv
ID no. of Witness 8 cnum 10749
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxvva-clxviiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Bernat abat (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvva] La interpretacio de sanct Bernat abat
text: B5Ernat abat es dit de ber:que es pou o font:e de nardus … qui fon companyo de sanct Bernat: e en Bernalt abat de vallbona
rubr.: La vida de sant Bernat abat
text: B5Ernat abat nasque en Burgunya fon de molt nobles parents … [ clxviiirb] … e feu molts daltres miracles e quasi innumerables deu per lo seu seruent
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2011-11-30