Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10739
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De assumptione beate Virginis Marie
L'assumpció de la Verge Maria
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Editat a: Càmara i Sempere (2010), La mare de Déu en el Flos sanctorum romançat (1494) 193-211
Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:779-810
Subject MARIOLOGIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 12055
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 200ra-204ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'assumpció de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 200ra] Del pujament dela verges [sic] Maria
text: L4o pujament dela verges Maria en lo cel En cal manera sia feyt … [ 204ra] … per que los monges sen tornaren en lo Monastir Els djmonjs sen anaren en Jnfern pregon
ID no. of Witness 2 cnum 11474
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cclxvi-cclxxiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'assumpció de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxvi] Del pujament de la Verge Maria
text: Lo pujament de la Verge Maria en lo cel en qual manera fo feyt es ensenyat per hun libret que feu sent Johan Evangelista … [ cclxxiii] … per que los mongos sen tornaren en lo monestir e los dimonis sen anaren en infern
ID no. of Witness 3 cnum 11225
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxira-clxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'assumpció de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxira] La assumpcio dela verge Maria
text: [ clxirb] [l]5A assumpcio dela sacratissima verge maria enlo cel en qual manera sia fet es ensenyat per vn libre que feu sant johan euangelista … [ clxvra] … Perque los monges sen tornaren al monestir:e los dimonis en infern
ID no. of Witness 4 cnum 10043
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxvvb-ccxxrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'assumpció de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxvvb] La assumpcio dela verge Maria
text: [ ccxvira] L5A assumpcio dela molt humil verge maria en lo cel en qual manera sia feta … [ ccxxrb] … Perque los monges sen tornaren al monestir: E los dimonis en infern
ID no. of Witness 5 cnum 10747
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxira-clxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'assumpció de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxira] La assumpcio dela vege [sic] Maria
text: [ clxirb] L5Aassumpcio [sic] dela sacratissima verge Maria enlo cel en qual manera sia feta … [ clxvra] … Perque los monges sen tornaren al monestir:e los dimonis en infern
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2010-02-11