Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10738
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Eusebio
La vida de sant Eusebi
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:695-98
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12116
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxxxva-cxxxira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Eusebi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxva] Dela entrepretacio del nom de sent eusebi
text: E2usebi es dit de eu que es be ede esebe qui uol dir parlar … e hac bon cultiuament enla reuerencia de deu
tit.: De sent eusebi
text: E2usebi fo tostemps uerge con el fos crestia nat enapres el fo bateyat per sent eusebi papa … [ cxxxira] … Diu se que el acaba ab deu que en aquela ciutat no poch uiure nagun arria. visch el .lxxxviij. ayns
ID no. of Witness 2 cnum 12042
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 181rb-182rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Eusebi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 181rb] del nom de sent Eusebi
text: E3usebi es dit de eu que es be de sebe que vol dir parlar … [ 181va] … E ac bon cultiuament en la Reuerencia de deu
rubr.: Del nom de Sant Eusebi
text: E4usebi fo tots temps verge E co el fo crestianat en apres el fo bateyat … [ 182rb] … Diu se que el enpetra ab deu que en aquela Ciotat no poges viure negun arrian visch el en aquest mon lxxxij. anys
ID no. of Witness 3 cnum 11569
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 152va-153rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Eusebi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 152va] De sent Eusebi
text: E4Vsebi es dit de eu que es be e de sebe que uol dir parlar … e han cultiuament en la reuerencia de deu
rubr.: Miracle
text: E4Vsebi fo tots temps uerge On con el fos crestianat … [ 153rb] … Diu se que el empetra ab deu. que enaquela ciutat no pot uiure negun arrian. visc el lxxx. viij. ayns
ID no. of Witness 4 cnum 11462
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxxxvii-ccxxxviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Eusebi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxvii] Interpretacio del nom
text: Euzebi es dit de eu que es be e de sebe qui vol dir parlar o estasi … e ach bon coltivament en la reverencia de Deu
tit.: De la vida de sent Euzebi
text: Euzebi fo tots temps verge lo qual fo bategat per sent Euzebi papa … [ ccxxxviii] … diuse que ell acaba ab Deu que en aquella ciutat no pot viure nagun arria Visch ell lxxxviii anys
ID no. of Witness 5 cnum 10949
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. clxviiira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Eusebi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviiira] De sent eusebi
text: E3usebi fo tostemps uergen on con el fos crestianat … [ clxviiivb] … Diu se que el empetra ab deus que enaquela ciutat no pot uiure nagun arria uisch el lxxxviij. ans
ID no. of Witness 6 cnum 11224
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxva-clxira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Eusebi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxva] La interpretacio de sanct Eusebi
text: [e]5Usebi es dit de eu que es be: e de sebe que vol dir parlar o stacio. … hague bon cultiuament enla reuerencia de deu
tit.: La vida de sanct Eusebi
text: [e]5Usebi tostemps fon verge. e com ell encara no fos chrestia … [ clxira] … E visque lo benauenturat sant eusebi enlo seruey del redemptor nostre jesu [c]hrist .lxxviij.anys
ID no. of Witness 7 cnum 10042
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. ccxvra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Eusebi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxvra] La interpretacio de sanct Eusebi
text: E5Usebi es dit de eu que es be. e de sebe que vol dir parlar o stacio … e hague bon cultiuament en la reuerencia de deu
rubr.: [ ccxvrb] La vida de sanct Eusebi
text: [E]5Usebi tostemps fonch verge: e com ell encara no fos chrestia … [ ccxvvb] … Diu se que ell impetra ab deu: que en aquella vila no pogue viure negun arria. Sanct eusebi visque .lxxxvii. anys
ID no. of Witness 8 cnum 10746
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxva-clxira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Eusebi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxva] La interpretacio de sanct Eusebi
text: E4Usebi es dit de eu que es be:e de sebe que vol dir parlar o stacio … e hague bon cultiuament enla reuerencia de deu
rubr.: La vida de sanct Eusebi
text: E5Usebi tostemps fon verge: e com ell encara no fos chrestia … [ clxira] … Diu se que ell impetra ab deu que en aquella vila no pogues viure algun arria. E visque lo benauenturat sanct Eusebi enlo seruey del redemptor nostre Jesuchrist .lxxviij. anys
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14